Arhīvs

Aprīlis, 2011

”Izaicinājums 2011”
Jaunu draudžu dibināšanas konference

04.04.2011.

”Atgriežoties pie pamatiem”
simpozijs 28.- 30.04.2011

16.04.2011.

”Sievietes Sirds”
seminārs ar Polu Rainhārti no ASV

17.04.2011.

Pieejams Luterāņu katehisms
par abortu un dzīvību

03.04.2011.

”Alfa kurss” jaunā rokasgrāmata

02.04.2011.

”Aizmirstais Dievs” (Frensiss Čens)

04.04.2011.

”Svētceļnieks”
Kristiana Smeda iestudējums

03.04.2011.

”Dievs, kāpēc Tu guli?”
Leifa Andersena grāmata

07.04.2011.

EEA ģenerālā asambleja, 17.-21.10.2011

08.04.2011.

Skolotāju konference 09.-10.04.2011

05.04.2011.

”Bērnu un jauniešu tiesības”
diskusija 14.04.2011

12.04.2011.

”Vasaras nometņu organizēšana”
konkurss

13.04.2011.

”Īsta Mīlestība Gaida”
salidojums Ogrē 29.04-01.05.2011

15.04.2011.

”Morālā revolūcija”
grāmata

14.04.2011.

”4 GADA LAIKI” koncerts

20.04.2011.

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

24.04.2011.

”Sekss un sievietes dvēsele” lekcija

27.04.2011.

”One Way youth” nometne
8.-13.08.2011

27.04.2011.

”Un vārds tapa filma...” kinoforums

27.04.2011.

LEA konference 19.04.2011

01.04.2011.

: