”Izaicinājums 2011”
Jaunu draudžu dibināšanas konference

04.04.2011.
 

Šopavasar jau otro reizi notiks konference “Izaicinājums 2011”.
Konferenci organizē Baltijas Pastorālais institūts un Latvijas Baptistu draudžu savienība
sadarbībā ar Soma Community Church un ACTS29, kas apvieno mācītājus no dažādām pasaules malām,
kuri vēlas palīdzēt Dieva aicinātiem vadītājiem dibināt jaunas draudzes un atjaunot pastāvošās draudzes.

Konference norisināsies no 14. līdz 16. aprīlim Rīgā,
Latvijas Baptistu draudžu savienības telpās, Lāčplēša ielā 37.

Konferences laikā tiks runāts un diskutēts par dažādām tēmām, kas skar draudžu dibināšanu
un veselīgas draudzes izaugsmi. Lielākā vērtība šajā konferencē ir tā,
ka runātāji ir ne tikai spēcīgi teorijā un Bībeles izpratnē,
bet arī praktiskajā kalpošanā. Tādēļ klausītājiem būs iespēja dzirdēt
daudzus stāstus un piemērus no runātāju kalpošanu dzīves.

Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja piedalīties dažādos semināros,
lai vairāk veltītu uzmanību sev interesantām tēmām.

Konferences laikā tiks apskatīts sekojošs tematu loks:
Draudžu dibināšana, kuras centrā ir Evaņģēlija spēks un mērķis
Pareiza motivācija, dibinot draudzi
Misijas sludināšana, paturot Kristu centrā
Koučinga sistēma
Vadītāju sagatavošana misijai
Evaņģēlija nemainīgums mainīgajā pasaulē & nepieciešamība piemērot tā pasludināšanas metodes
mūsdienu kultūrvidei
Vecaju un ģimeņu kalpošana jaundibinātās draudzēs
Gara vadīta draudze
Misionālās kopienas

Konferencē runās:
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis,
Cēzars Kalinovskijs (kurš jau vairākkārt ir viesojies Latvijā),
Sets Makbījs un Tods Morrs.

 

 


Drukāt

: