Pieejams Luterāņu katehisms
par abortu un dzīvību

03.04.2011.
Pēc ilga darba pie latviskā izdevuma tulkošanas un pielāgošanas beidzot ir pieejams "Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību". Izdevums ir ievads jautājumos, kas skar dzīvības svētumu un abortu, informē misija „Luterāņi Dzīvībai”.
Pašlaik katehisms ir lasāms „Luterāņi Dzīvībai” mājas lapā, drīzumā ir plānota arī tā izdošana drukātā formā.
"Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību" ir vienkāršs ievads jautājumos, kas skar dzīvības svētumu un abortu. Tas sastādīts jautājumu un atbilžu formā un apskata tādas tēmas, kā "kas ir aborts?", "kad sākas cilvēka dzīvība?", "ko saka Bībele?", "ko saka zinātne?". Priekšvārdu izdevumam latviešu valodā uzrakstījis Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Viņš raksta: "Jēzus saka: “Laidiet bērniņus pie manis, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Katrs bērns – vai vēl mātes klēpī, vai jau piedzimis – ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un katra šī bērna dēļ Kristus ir atdevis Savu dzīvību, lai bērns varētu dzīvot, būt par svētību savai ģimenei, savai tautai un par godu mūsu Tēvam debesīs."

Šobrīd grāmata pieejama tikai elektroniskā versijā, taču rit darbs pie izdošanas un plānots, ka visai drīz to varēs lasīt ikviens. Ja vēlaties šo nelielo grāmatu izplatīt arī savā draudzē vai atbalstīt tās izdošanu, lūdzu sazinieties ar "Luterāņi Dzīvībai".

Džims Lembs, Lutherans For Life izpilddirektors ASV, raksta: "Es patiesi domāju, ka lielākā daļa mūsu draudžu locekļu ir pret abortu,” teica kāda luterāņu draudzes locekle, “tikai tas vēl nav salauzis viņu sirdis.” Kad tava sirds būs aborta salauzta, tu vēlēsies runāt un vēlēsies kalpot. Kā? Kur lai sāk? Labs sākums varētu būt mācīšanās par šo jautājumu. Luterāņi Dzīvībai piedāvā izglītojošus materiālus par abortu, pēc-aborta grūtībām un citām ar dzīvību saistītām mūsdienu problēmām. Kad būsi mācījies pats, jutīsies daudz drošāk, daloties ar citiem šajās zināšanās mierīgā ceļā. Tu jutīsies arī daudz pārliecinošāk, pasniedzot roku tiem, kam vajadzīga kalpošana un mīlestība viņu grūtībās vai dēļ lēmumiem, kurus viņi pieņēmuši pagātnē. Luterāņi Dzīvībai pastāv, lai palīdzētu Dieva ļaudīm, kuru sirdis ir salauztas aborta dēļ, attiecināt Dieva Vārdu un it īpaši Evaņģēlija vēsti uz šiem jautājumiem."

Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību pieejams mājaslapā http://www.luteranidzivibai.lv/katehisms.html
Vairāk informācijas: www.luteranidzivibai.lv

Jānis Diekonts,
„Luterāņi Dzīvībai”

 


Drukāt

: