Kontakti/ Ziedojumi

 

Latvijas Evaņģēliskā alianse - biedrība
Jurid.adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV 1011, Rīga, Latvija

Korespondence: Ropažu iela 94, Rīga, LV 1006, Latvija

e-pasts: lea(at)lea.lv

Telefons: 29-237-647

Reģ. Nr.: 40008071054
Banka: Swedbanka, HABALV22
Konts: LV91HABA0551004210895

"Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs." /Mateja 5:13-16/

Tev ir iespēja sēt un svētīt Dieva darbu. Tavs atbalsts ir ļoti nozīmīgs! Paldies!

: