www.nekropole.info

07.11.2012.
Cilvēks nomirst nevis tad, kad apstājas viņa sirds, bet gan tad, kad par viņu aizmirst tie, kuri viņu ir mīlējuši.

Cik daudz ir tādu cilvēku, par kuriem esam zinājuši un aizmirstam jau dzīviem esam? Cik daudzi ir devušies plašajā pasaulē paši, cik daudzi ir aizvesti piespiedu kārtā - vai mums ir kādas ziņas par, kuri ir pametuši Latviju ? Esam radījuši projektu Nekropole – pasaules cilvēku, notikumu un apbedījumu vietu kultūrvēsturisku enciklopēdiju.

Vēsturi veido cilvēki, bet pieraksta vēsturnieki. Visbiežāk, varai lojāli. Taču vēsturi pēta un veic dažādus pierakstus arī daudzi no mums, bet šie pieraksti parasti paliek nepieejami plašākam lokam. Diemžēl, tā tas notiek pat daudzos muzejos, arhīvos vai datubāzēs. Labākajā gadījumā tos apmeklē, tās lieto un līdz ar to ierauga un izlasa šaurs interesentu loks. Nekropolē ir iespējas rakstīt ikvienam, tādējādi veidojot plašāku un pilnīgāku skatījumu uz laiku, notikumiem un cilvēkiem tajā. Ja ir daudz pagaisušu atmiņu, veidojas tukšums attiecīgā laikmeta, valsts, tautas un dzimtu vēsturē. Mūsu pienākums senču, pagājušā laika un tautas priekšā - saglabāt atmiņas par cilvēkiem un glabāt viņu piemiņu.

Pašreiz enciklopēdijā ir ziņas par aptuveni 2.8 miljoniem personu, kas ierakstītas aptuveni 7.5 miljonos kartiņu, ziņas par vairāk nekā trīs ar pustūkstošiem kapsētu. Enciklopēdijā ir ietevertas starptautiskās organizācijas Memoriāls iedotās ziņas par izvestajām personu uz GULAGU, esam pirmo reizi publicējuši ziņas latviešu valodā par Butovas poligonā nošautajiem Latvijas ļaudīm. Ir apzināti tūkstošiem likteņu un dzīves stāstu, taču vēl vairāk ir neaptvertā un nezināmā. Mēs esam radījuši tehniski modernu un unikālu vietni, kur ikviens var piedalīties vēstures rakstīšanā un tās sapratnē. Mēs turpinām meklēt, vākt, bet, protams, to nespējam izdarīt vieni. Mēs esam radījuši Balto grāmatu, kur ikviens var vēsturei ierakstīt par savējiem. Mūsuprāt, atmiņu un piemiņas glabāšanai ir jākļūt nevis par katra piespiedu uzdevumu, bet sirdsapziņas dotu pienākumu kā pateicība par to, ka esam, ka mums ir sava valsts.
Nekropole nekad nebūs gatava. Katrs cilvēks, kurš reiz atnācis šai pasaulē, ir pelnījis, lai viņu kāds atceras, piemin un saglabā piemiņu par viņu. Mēs uzskatām, ka ikviens, ne tikai slavu un milzu bagātības ieguvušais, ir pelnījis cieņu un gaišu piemiņu. Ikviens.

Interneta cilvēkziņu un kultūras enciklopēdijā - www.nekropole.info ikviens ir aicināts reģistrēties un saglabāt datus par saviem piederīgiem, draugiem vai citādi sev nozīmīgiem cilvēkiem, ierakstot ziņas vai pat veidojot ciltskoku. Mūsdienu pasaule ir būtiski mainījusi attiecības starp cilvēkiem, tāpēc, lai izprastu kādas personas vietu un lomu vēsturē, daudz precīzāku atbildi par viņu varam saņemt, pētot arī indivīda sociālās saites - draugus, paziņas, skolas vai studiju biedrus, vienkārši kaimiņus vai laikabiedrus utml.

Enciklopēdija Nekropole.info ir cieši saistīta ar Google meklētājiem un kartēm. Ir iespēja atzīmēt un parādīt kartē ikvienas personas dzimšanas un miršanas vietas, kapsētu un apbedījumu vietu, kā arī svarīgākās vietas cilvēka mūžā, kur viņš ir dzīvojis, mācījies, strādājis.

Izvērstāks aprakst par nekropoli Word formātā

Būsim pateicīgi par šīs ziņas par mūsu jauno vietni izplatīšanu, ar aicinājumu ikvienam veikt tajā ierakstus.

Patiesā cieņā,
Aivars Borovkovs
+371 26334433


Drukāt

: