Vēstule ar aicinājumu lūgt!

17.08.2011.
VISĀM DRAUDZĒM LATVIJĀ, VISIEM BRĀĻIEM UN MĀSĀM KRISTŪ LATVIJĀ!
Latvijas Evaņģēliskā alianse ir par kristiešiem politikā, parlamentā un valdībā, par Biblisku principu un vērtību nešanu politikā un citās sfērās. Dievs mūsu tautai devis jaunu iespēju izlūgt jauno Parlamentu, kas būtu par svētību mūsu zemei un, kuru pārstāvētu Dieva ielikti tautas pārstāvji, brāļi un māsas Kristū.
Latvijas Evaņģēliskās alianses lūgšanu grupa ir izstrādājusi un izlūgusi lūgšanu vadlīnijas, gaidot 11.Saeimas vēlēšanas š.g. 17.septembrī. Vēlamies aicināt visas draudzes un lūgšanu grupas Latvijā nepalikt malā, bet iestāties lūgšanās un gavēnī līdz vēlēšanām. Šī ir mūsu iespēja izlūgt jauno Parlamentu no Dieva!
KĀ LŪGT?

MĒS ZINĀM, KA LŪGŠANĀM IR LIELS SPĒKS, BET VĒL VAIRĀK, JA:

LŪGŠANĀ VIENOJAS VAIRĀKI;


LŪDZ VIENĀ LAIKĀ;


Mateja 18: 19-20 Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

LŪDZ PAR KONKRĒTĀM, DEFINĒTĀM LIETĀM.

Lūgšanas stratēģijas plāns par 11.Saeimas vēlēšanām.

Vēstule ar aicinājumu lūgt PDF formātā


Vai Tava draudze, organizācija un/vai lūgšanu grupa būs mūsu sabiedrotais šajā lūgšanas vajadzībā un pievienosies izstrādātajā lūgšanu stratēģijā, kas skar mūsu tautas un valsts likteni, jo kopā mēs esam spēks Dieva rokās?
Aicinām izplatīt šo lūgšanu plānu tālāk, ievietot mājas lapās, pārsūtot epastos u.c. veidos, lai pēc iespējas vairāk brāļiem un māsām ir iespēja pievienoties.

Lai Dievs mums visiem palīdz, vēlot bagātīgas Dievs svētības Jūsu namam un sūtot sirds lūgšanas uguni iestāties par mūsu Latviju,
Kristus mīlestībā,

LEA prezidents,
Vadims Kovaļevs

       


LEA vice prezidente,
Inga Ziņģe-Pupiņa


Drukāt

: