”Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”
25. - 26.11.

22.11.2011.
25. - 26. novembrī, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Palasta ielā 4, notiks starptautiska ekumeniski teoloģiska konference ”Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”, kas būs veltīta pastorālajam darbam un ko organizē Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Rīgas Teoloģijas institūts sadarbībā ar Lutera akadēmiju. Uzrunas teiks Latvijas katoļu, pareizticīgo, luterāņu un baptistu Baznīcu pārstāvji, kā arī viesi no Itālijas un Polijas. Konferencē paredzēti ne tikai zinātniski referāti, bet arī lūgšanu brīži, diskusijas un pieredzes apmaiņa.

25. novembrī, konferenci atklās Rīgas Katoļu Garīgā semināra audzēkņi ar dziedājumu ”Veni Creator”, kam sekos konferences vadītāja pr. Andra Marijas Jerumaņa, Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs arhibīskapa Luidži Bonacci, bīskapu, valdības un ministriju pārstāvju uzrunas un Pareizticīgās Baznīcas pārstāvja lūgšana, kurā piedalīsies liturģiskā kora grupa no Aleksandra Ņevska dievnama. Konferences pirmajā dienā ar ”Pastorālās kalpošanas izpratni Austrumu Baznīcas tēvu mantojumā” dalībniekus iepazīstinās pareizticīgo priesteris Jānis Dravants. Pr. Andris Marija Jerumanis stāstīs par ”Dieva žēlsirdības izpratni Katoliskās Baznīcas tradīcijā: Dieva žēlsirdību - cilvēces cerības avotu”. Savukārt LELB mācītājs Guntis Kalme uzstāsies ar referātu ”Kristus priekš mums kā pastorālteoloģijas paradigma”. Dienas noslēgumā dalībniekiem paredzētas kopīgas vesperes.

Otro konferences dienu - 26. novembri - ievadīs LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga lūgšana un uzruna. Dienas gaitā būs iespēja noklausīties Baibas Brūderes, Dr. theol., referātu ”Iepazīt Dieva žēlsirdību un kļūt žēlsirdīgiem. Iespēja, aicinājums, vai izaicinājums. Sv. Terēzes no Lizjē pieredze”, Pr. Andra Priedes, Dr. Hist. Eccl., referātu ”Žēlsirdības tikuma imperatīvs kristietības vēsturē”, Veronas Universitātes profesora Klaudio Džirelli, Dr. paed., referātu ”Pastorālais konsultants kā vienotības veicinātājs”, Ļubļinas Katoļu universitātes pr. Mečislava Puzeviča referātu ”Brīvprātīgais darbs - atbilde Kristus aicinājumam”, baptistu mācītāja Edgara Maža, Mag. theol., referātu ”Iežēlošanās par cilvēkiem - pastorālās kalpošanas aspekti Latvijas baptistu draudzēs”, ārsta Jura Meiera, D.M., Rīgas Stradiņa Universitātes docētāja un Onkoloģijas centra kapelāna referātu ” Vārdi, kas dziedina - kā runāt ar slimniekiem” un Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietnieka Viestura Kleinberga referātu ”Laiks SirdsDarbam” jeb iespēja iesaistīties audžuģimeņu kustībā”. Noslēgumā - paneļdiskusija, lūgšana, Bībeles lasījums u.c.

Konferences laikā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā būs apskatāma arī zīmējumu izstāde ”Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs mīliet cits citu”, kurā apkopoti apmēram 50 RARZI Katehēzes centram iesūtītie bērnu zīmējumi no dažādām Latvijas pilsētām.

Konferences darba kārtība Word formāts

Ekumeniskajā teoloģiskā konferencē var piedalīties ikviens interesents, taču īpaši aicināti ir garīdznieki un teoloģijas studenti.

Dalības maksa - Ls 1
Papildus informācija:
+371 29527064
lolita_ergle@inbox.lv


Drukāt

: