“No mīnusa uz plusu”

22.12.2013.
Evaņģelizācijas pasākums “No mīnusa uz plusu” (pasākuma norises laiks 2014. gada 1. maijs – 15. jūnijs)
Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals (Mateja ev. 24:14).
Latvijas Evaņģēliskā Alianse no 2014. gada 1.maija līdz 15.jūnijam aicina Jūs ņemt dalību evaņģelizācijas pasākumos visā Latvijā. Mēs vēlamies izplatīt evaņģēlija vēsti katrā mūsu valsts pilsētā un novadā. Esam sagatavojuši īpašus evaņģelizācijas materiālus “No mīnusa uz plusu”. Tā ir vēsts par to, ka Dievs pie Golgatas krusta pārvērta mūsu mīnusus Savā dievišķajā plusā. Šo vēsti par Jēzu Kristu plānojam nogādāt katrā mājā. Katrā pilsētā un ciematā ar vietējo draudžu un ārvalstu kristiešu līdzdalību tiks rīkoti dažādi evaņģelizācijas pasākumi. Ēbrejiem 1:1 lasām, ka Dievs „daudzkārt un dažādi runājis”, tādēļ arī mēs vēlamies šo sešu nedēļu laikā daudz un dažādos veidos uzrunāt cilvēkus, dodot viņiem iespēju atsaukties Jēzus Kristus evaņģēlijam. Evaņģelizācijas pasākuma atklāšanu plānojam 2014. gada 4. maijā Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās, lai motivētu un iedrošinātu ikvienu draudzi un kristieti aizsniegt Latviju Jēzum Kristum. Evaņģelizācijas pasākuma noslēgumā no 10. līdz 15. jūnijam Rīgā katru vakaru plānoti īpaši dievkalpojumi, kur tiks aicināti piedalīties cilvēki no visas Latvijas un arī no apkārt esošajām valstīm, lai piedzīvotu radikālas dzīves izmaiņas- no mīnusa uz plusu - un svinētu to, ko Dievs jau būs paveicis Latvijā kampaņas laikā. Šajos dievkalpojumos kalpos evaņģēlists Nātans Morris (Shake the Nations Ministries www.shakethenations.com).
Šīs kampaņas ietvaros esam aicināti piedalīties Globālajā Evaņģelizācijas Dienā (Global Outreach Day www.GlobalOutreachDay.com), kas notiks 2014.gada 14.jūnijā un kas jau trešo gadu tiek organizēta daudzās pasaules valstīs. Šīs kustības mērķis ir, lai katrs kristietis dalās ar evaņģēlija vēsti viņam pieņemamā veidā un vietā, aizsniedzot ar to vismaz vienu cilvēku šajā dienā. Lai sasniegtu šo mērķi – daudzu dvēseļu pestīšanu, mēs vēlamies mobilizēt Jēzus Kristus draudzi Latvijā un ārvalstīs, lai kopīgi lūgtu, ziedotu un iesaistītos pasākuma norisē. Aicinām vietējās draudzes un kristiešus jau tagad sākt lūgt, gavēt (ar iespēju reģistrēties tīmeklī www.lugsana.lv) un ziedot finanses, kā arī plānot personīgu piedalīšanos pasākuma norisē (misijas braucieni, evaņģelizācijas pasākumi utt.).

 

Mēs lūdzam un ticam, ka evaņģēlija glābjošā vēsts aizsniegs lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, kuriem būs dota iespēja dzirdēt un atsaukties šai vēstij, kā arī tiks dibinātas jaunas draudzes un iedrošinātas esošās turpināt Dieva Valstības izplatīšanu mūsu zemē ar vēl lielāku degsmi.
Mēs vēlamais, lai pasākuma centrā ir Jēzus Kristus un lai Viņš tiek pagodināts, tādēļ aicinām Jūs lūgt, ziedot un piedalīties!

 

Dieva tuvuma un miera pilnus Kristus dzimšanas svētkus vēlot,
Modris Ozolinkevičs
LEA prezidents
info@minuspluss.lv
modrislv@gmail.com
+37129726559
+37120370342

Ziedojuma konts:
Biedrība Latvijas Evaņģēliskā Alianse
Reģ.Nr: 40008071054
LV91HABA0551004210895
"SWEDBANK" AS
BIC: HABALV22


Drukāt

: