”Lūgšanu nakts 7:7”

14.03.2012.
”Lūdziet, tad jums taps dots” /Mateja 7:7/

Lūgšanu nakts ”7:7” ir starpkonfesionāls pasākums, kuru rīko Starpkonfesionālā Lūgšanu Kalpošana kristiešiem, kuri meklē Dieva vaigu. Pasākums notiks no 13. - 14.aprīlim, no plkst.22:00 līdz pat rītam un norises vieta būs Ozolniekos, Lūgšanu namā ”Augšistaba” Skolas ielā 16. Lai iepazītu un tuvotos Dievam, ir jāatliek sava ikdienas steiga, pienākumi un darbi un jāattīsta savas personīgās attiecības ar Kristu. Vislabākais veids, kā to darīt ir pielūgsmē un lūgšanās. Šodien Dievs meklē cilvēkus, kuri gatavi sevi nodot lūgšanu dzīvei un veltīt laiku Dieva iepazīšanai. Mēs būsim tik stipri kristieši, cik šķīsta un patiesa būs mūsu lūgšanu dzīve, tāpēc aicinām Dieva bērnus meklēt dziļākas attiecības ar visdārgāko - Svēto Garu.

Lūgšanu naktī kalpos SLK vadītājs Artūrs Rižeščonoks, pārstāvji un aizlūgšanu komanda, kā arī vasarsvētku draudzes ”Cerība” lūgšanu un dvēseļu kopšanas vadītāja Anita Ozola, draudzes ”Ticības Spēks” slavas un pielūgsmes slavētāji un mūziķi.

Programmā trīs daļās:

  • slavēšana un pielūgsme
  • Dieva vaiga meklēšana
  • svaidīts Dieva vārds

 

  • liecības un lūgšanu stacijas
  • klusais laiks ar Dievu
  • aizlūgšanas par globālām vajadzībām

 

  • aizlūgšanas par vajadzībām
  • vienota lūgšana par atmodu
  • vienots sadraudzības laiks


Papildus informācija:
+371 27013503
pentakostlk@gmail.com
www.ticibasspeks.lv

 


Drukāt

: