LEA biedru sapulce 10. jūlijā Norkalnos

16.06.2022.
Latvijas Evaņģēliskā alianse rīko biedru tikšanos un sapulci

10. Jūlijā 18:00, Norkalnos.

Tikšanās plāns: Komunikācija klātienē; Atskaite par paveikto;

Iespējas par nākošo; LEA valdes sastāvs; Lūgšanas; Sadraudzība; Pieredzes apmaiņa.

Uzziņām: 2923 7647


Drukāt

: