Latvijas Bībeles Centrs

24.08.2012.
Nāc mācīties uz Latvijas Bībeles Centru!

”Saprātīga sirds iemanto gudrību...” /Salamana pamācības 18:15/

Latvijas Bībeles Centrs (bijušais Rīgas Starptautiskais Bībeles Institūts) aicina pieteikties mācībām jaunajā mācību gadā, kas sāksies 27.augustā.

Latvijas Bībeles Centrs piedāvā:
− teoloģisku un praktisku apmācību;
− kvalificētus pasniedzējus no Lielbritānijas, ASV, Latvijas un Īrijas;
− lekcijas latviešu un krievu valodā;
− mācības vakaros no 18:00 līdz 21:00, katru otro mēneša nedēļu.

Mācības notiek Rīgā, Āgenskalnā, Mārupes ielā 16, kā arī mūsu filiālē Talsos. Plānots atvērt filiāli arī Ventspilī.

LBC ir viena no lielākajām starpkonfesionālajām neformālās izglītības iestādēm Latvijā, kas, sadarbībā ar dažādām baznīcām, sagatavo draudžu darbiniekus, lai viņi kļūtu par vadītājiem – kalpotājiem, attīsta misijas redzējumu, veicina evaņģelizācijas darbu un kristīgu kalpošanu, kā arī attīsta kalpošanas iemaņas, kas balstītas praktiskā Dieva Vārda pielietošanā.

Mēs augstu vērtējam teorētiskās studijas un to nozīmi, veidojot mūsu domāšanu, bet redzam arī nepieciešamību pielietot iemācīto praksē. Pasniedzēji ir ļoti pieredzējuši, un mācību plāns ir sastādīts tā, lai attīstītu kalpošanā nepieciešamās iemaņas. Piedalīšanās semināros ļauj klasē iemācīto pielietot dzīvē un kalpošanā. To veicina uzsvars uz praktisko pielietojumu gan mājas darbos, gan prasība, lai studenti paralēli mācībām veiktu arī kalpošanu.

Lūk, ko dažādu konfesiju un draudžu vadītāji saka par Latvijas Bībeles Centru:

”Ikvienam, kurš vēlas padziļināt savu ticību un paplašināt savu garīgo horizontu, ar prieku iesaku mācīties Latvijas Bībeles Centrā. Es iesaku LBC tā bibliskās pieejas un praktiskās orientācijas dēļ.”
Modris Ozolinkēvičs
Latvijas Evanģēliskās alianses prezidents

”Latvijas Bībeles Centrs arvien paplašina savu piedāvājumu un sniedz padziļinātu, plašu un akreditētu mācību iespēju. Ticu, ka šī skola ikvienam tās studentam var palīdzēt augt katrā no šīm jomām. Uzņemies atbildību, mācies un dari. Un lai Dievam ir viss gods!”
Pēteris Sproģis
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps

”Nav lielākas vērtības mums šeit virs zemes dotas par Dieva Vārdu. Tāpēc no sirds pateicos Latvijas Bībeles Centram, kas daudzu gadu gaitā šim neizsmeļamajam Dzīvības avotam pievedis daudzus jo daudzus cilvēkus no dažādām konfesijām, kuru sirdis ir iedegušās kalpošanai mīlestībā pret Dievu un pret savu tuvāko.”
Pāvils Brūvers
LELB Liepājas bīskaps

”Vēlos rekomendēt Latvijas Bībeles Centru kā lielisku starpkonfesionālu mācību iestādi, kuras pasniedzēji ir pilnā mērā nodevušies savam mērķim - iepazīstināt studentus ar Svētajiem Rakstiem kā Dieva stāstu un vēstījumu katram cilvēkam, neraugoties uz konfesionālo piederību. Patīkami, ka LBC sniedz ne tikai intelektuālo zināšanu bāzi, bet palīdz praktiskai zināšanu pielietošanai.”
Dr. Min Viesturs Reķis
Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps

”Mēs ļoti augstu novērtējam Latvijas Bībeles Centra mācību programmas, jo Latvijai ir ļoti svarīgas tādas starpkonfesionālas apmācības, kuras sniedz labas bibliskas pamatzināšanas, kā arī praktiskās kalpošanas zināšanas. Mēs atbalstām Latvijas Bībeles Centru un iesākam to visiem, kuri vēlas saņemt kvalitatīvu un praktisku izglītību.”
Gita Medne
Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas superintendente

Vairāk informācijas:
www.bible.lv
institute@bible.lv
+371 67618618
+371 67614958
+371 27014222
www.facebook.com


Drukāt

: