Kraukļa Fonda akcija līdz 28.maijam

27.05.2011.
Piedalies!

Jau trešo gadu palīdzam ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas trūkumā. Pašreiz pastāvīgi atbalstām ap 1000 ģimeņu. Ir daudzas ģimenes, kur mammas strādā, bet vienām pašām ir grūti uzturēt divus vai vairākus bērnus. Ir ģimenes, kur abi apgādnieki ir bez darba, kaut arī cenšas to atrast. Vācijā mūsu sadarbības partneri ir gatavi ziedot 20 tonnas pārtikas,mums tikai vajag to atvest.

Pārtikas atvešana pašreiz izmaksā 1600Ls. Šī un vietējo uzņēmumu ziedotā pārtika pietiks, lai vismaz divus mēnešus varētu ik nedēļu palīdzēt ar pārtikas paku trūcīgām ģimenēm Rīgā un vēl 8 (drīz jau 10) Latvijas pilsētās. Šis nelielais pārtikas atbalsts, ko varam dot, stiprina apziņu un dod cerību labajam.

Pieliec arī tu savu roku šīm svētīgajam darbam!

Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu. /Sal. pam.19:17/

Tu vari ziedot :

Zvanot pa 1Ls ziedojuma tālruni - 90006187

Ar pārskaitījumu:

"Swedbank" AS,
Konta Nr.:  LV22HABA0551030435505, SWIFT: HABALV22
Nodibinājums "KRAUKĻA FONDS"
Reģ. Nr.: 50008137131Vairāk informācijas - www.krauklafonds.lv


Drukāt

: