Konference „Reformācijas krāsas”

02.10.2017.
„Reformācijai 500"

Konference „REFORMĀCIJAS KRĀSAS"

2017.g. 27. oktobrī, Rīgā

 

Latvijas Evaņģēliskā Alianse Reformācijas 500. gadadienai veltīto pasākumu ietvaros organizē starptautisku konferenci „Reformācijas krāsas".

Reformācijas kustība piepildīja visu Eiropas iedzīvotāju dzīvi, kultūru un mākslu, izmainot sabiedrības domāšanu un pārveidojot tās struktūru uz Dieva likumu pamata, kas arī veicināja zinātnes, tehnikas un kopējās labklājības uzplaukumu. 

Konferences temati veltīti Reformācijas kustības idejiskajam un vēsturiskajam veidošanās un attīstīšanās procesa apskatam. Konferencē tiks analizēti Reformācijas darbinieku dzīvesgājumi un to mijiedarbe, apskatītas Reformācijas pamatidejas un mērķi, kā arī izklāstīta tālākās attīstības problemātika.

Konferences "Reformācijas krāsas" tematiskais izklāsts un lekciju izkārtojums organizēts iedvesmojoties no M.Lutera piemiņas memoriāla Vormsā, Vācijā, kur attēlots Luters viņa priekšgājēju un līdzgaitnieku vidū.

Kas bija šie cilvēki, kādi bija viņu ideāli, mērķi, kas bija viņu Dievišķais aicinājums, kam viņi ziedoja savas dzīves?  Kas bija un kas ir Reformācijas atjaunotnes ideāli? To jūs varēsiet uzzināt konferencē „Reformācijas krāsas", kas norisināsies Rīgas Domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, 27. oktobrī, pulksten 10:00.

 

 Piedalīsies: Dr.hist. Gundars Ceipe, Dr.hist. Jānis Šiliņš, Dr.theol. Uģis Sildegs, Mag.theol. Gita Mednis, Gints Lūsis-Grīnbergs.
Galvenie temati: Pēters Valdo, Džons Viklifs, Jans Huss, Mārtiņš Luters, Nikolauss Cincendorfs.

 

L a t v i j a s   E v a ņ ģ ē l i s k ā   a l i a n s e


Drukāt

: