KALPOTĀJU LŪGŠANAS 3. martā 19:00

22.02.2017.
KALPOTĀJU LŪGŠANAS
03. martā, 19:00
TĒRBATAS ielā 38, Rīgā
Ieeja no vārtu ailes (skatīt)

Mūsu Kungs mums ir devis svētu ticību Viņu lūgt un Dieva Vārdu, lai zinātu Viņa gribu.
Viņš nolicis mūs šajā laikā par sargiem šai tautai un Kristus Draudzei, lai mēs būtu nomodā un lūgtu tā, ka Viņa griba šeit notiek.
Tā nav tikai iespēja, tas ir uzdevums.
 
... Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes trīs gadus un sešus mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli.   (Jēkaba v., 5:16-18)

Papildus informācija pa tel. 2923 7647


Drukāt

: