Kalpotāju Lūgšanas 25. februārī, 18:00

12.02.2018.
Latvijas Evaņģēliskā alianse aicina uz
KALPOTĀJU LŪGŠANĀM
Svētdien, 25. februārī, 18:00
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
lai lūgtu par atmošanos Latvijas draudzē, mieru un Dieva bijību Latvijas valstī.

Mums ir kopā jāmeklē žēlastība un piedošana tā Kunga priekšā, lai glābtos un glābtu tautu no grēka sekām. To nevar neviens cits kā apvienojusies Kristus draudze. Arī mēs varam būt daļa no tiem, kas iestājas plaisumā.

... Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi Manā priekšā, ka Es ar Savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet Es neatradu neviena ... (Ecehiēla 22:25-31)

Aicināti visi, kas kalpo citiem, īpaši ar lūgšanām un aizlūgšanām, kā arī mācītāji un draudžu vecākie.
Paredzētas kopīgas lūgšanas un diskusijas par situāciju draudzēs un valstī pie tējas galda.

Mīļi gaidīsim!
Drukāt

: