Evaņģēliskās alianses biedru Kopsapulce svētdien, 28. jūnijā, 17:00

06.06.2020.


Svētdien, 28. jūnijā, 17:00 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, 3. stāvā (šeit ielas skats) notiks

Latvijas Evaņģēliskās alianses biedru kopsapulce

Darba kārtībā:

  • Atskaite par pagājušo gadu;
  • Nākošā gada plāni;
  • Diskusija par draudzi ārkārtas situācijās;
  • Lūgšanas;
  • Sadraudzība.

Pēc ikkgadējās atskaites mēs katrs varētu dalīties ar savu kalpošanas pieredzi šajā laikā.

Uzaicinu Jūs uz diskudiju par Kristus draudzes pieredzi valsts ārkārtas situācijas laikā, seciājumiem un rīcību iespējamo nākošo ārārtas situāciju laikā, kā arī par šī vēsturiski unikālā notikuma garīgajiem aspektiem. Ko mēs varējām darīt un ko vajadzētu darīt nākotnē. Kopīgi lūgsim par Latvijas draudzi un valsti.

 

Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis; jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. ... Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!  (1.Tesaloniķiešiem, 5)

Tā Kunga žēlastību vēlot,
Gints Lūsis Grīnbergs


Drukāt

: