”Morālā Revolūcija” grāmata,
dāvana absolventam

23.05.2011.
Izdevniecību un izdevēju grupa informē:

Ņemot vērā, ka šogad daudzi skolēni uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc skolas pabeigšanas,
piedāvājam Jums iespēju kā dāvanu absolventiem pasniegt grāmatu ”Morālā Revolūcija”.

Šogad no 4.-6.martam Latvijā, Rīgā 3 dienas notika starptautisks jauniešu festivāls ”Sexual Revolution: Kaila patiesība par attiecībām”. Festivāls bija unikāla iespēja sapulcināt kopā tik dažādu šobrīd pasaules uzskatu un mediju ietekmētos gan Latvijas, gan ārvalstu jauniešus. Viņiem tika dota iespēja piedalīties diskusijās par attiecību veidošanas jēgu, seksuālajām attiecībām un laulības kā ģimenes pamata lielo vērtību.
Sakarā ar festivālu tika iztulkota grāmata “Morālā Revolūcija “latviešu un krievu valodā, kuru ir sarakstījis Kriss Valotons, kustības ”Moral Revolution” dibinātājs. Daudzas no festivāla laikā pārrunātajām tēmām un stāstiem ir aprakstīti un ir iespējams izlasīt šajā grāmatā. Tā palīdz iegūt stingru pamatu nākotnes mērķiem un atbildes uz jautājumiem, kas ir bijuši ikvienam. ”Dziļi intīms, patiess un radikāls skatījums uz seksualitāti 21. gadsimtā. Šajā grāmatā atradīsiet pārsteidzošus stāstus par mīlestību, kas palīdz izdzīvot un atrast sevi, seksa un nevainības vērtību. Tā liks celties tiem, kas attiecību kaujas lauku pametuši kā zaudētāji un atjaunos ticību tiem, kas vēl joprojām stāv malā un baidās spert soli. Postmodernajā popkultūras un seksa kulta gadsimtā šī ir vēsts, kas izdarīs apvērsumu mūsu nogurušajos prātos un aizdedzinās ticību vēstij par seksualitāti, kas ir brīva no perversijas visatļautības zīmoga un reliģiozu aizspriedumu važām. Īpašs ieguvums šī grāmata būs gan tiem, kas tikko apzinājušies savu seksualitāti un uzdod pirmos jautājumus, gan tiem, kas gadiem vēl aizvien meklē pareizās atbildes. Grāmatas autori iedvesmojuši tūkstošiem lasītāju visā pasaulē palūkoties uz seksualitāti daudz dziļāk, kā par to pierasts skaļi runāt.”

Mēs, fonds ”Moral Revolution” un festivāla organizētāji, vēlamies Jums piedāvāt iespēju par unikālu cenu iegādāties grāmatu absolventiem ”Morālā Revolūcija”.
Cena grāmatu vaikalos – 3,85 Ls
Pasūtot vairāk kā 60 eksemplārus, vienas grāmatas cena – 2,00 Ls
Pasūtot mazāk kā 60 eksemplārus, vienas grāmatas cena – 2,50 Ls

Ar Cieņu,
Kristaps Kalniņš
Fonds ”Moral Revolution”
t.: 22119000
info@moralrevolution.lv
www.moralrevolution.lv


Drukāt

: