Izveidota ”Caritas” brīvprātīgo grupa

27.05.2011.
LKR ziņo:

Atsaucoties uz Kristus sacīto: ”Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši” /Mt 25: 40/, pie Rīgā esošās Svētā Jēkaba katedrāles Romas katoļu draudzes nesen ir izveidojusies ”Caritas” brīvprātīgo grupa.

Tās dalībnieki apzināja draudzes locekļus un cilvēkus, kas ir nonākuši dažāda veida grūtībās – sākot no pārtikas un medikamentu trūkumam, līdz pat vienkāršai kopā pabūšanai un lūgšanai, mēģinot rast individuālu pieeju katra problēmas risināšanai. Uz šo brīdi jau ir apzināti un atbalsts tiek sniegt aptuveni 60 draudzes locekļiem.
Viens no aktuālajiem projektiem, kas šobrīd tiek realizēs, ir ierīkotā pārtikas ziedojuma lāde, kas atrodas baznīcas vestibilā un kurā ikviens labas gribas cilvēks ir aicināts ziedot fasētus pārtikas produktus, kam nav nepieciešama speciāli uzglabāšanas apstākļi, tostapt rīsus, makaronus, konservus, ievārījumu un tamlīdzīgus produktus. Pirmās pakas tika izdalītas 21. maijā, plānots, ka tas tiks veikts ik pa 2 – 3 nedēļām.

Caritas Latvija ir Latvijas Romas-Katoļu Baznīcas Bīskapu Konferences dibināta NVO, kuras darbības mērķi ir vērsti, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, migrāciju un veicinātu sociāli neaizsargāto cilvēku iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Caritas Latvija ir Caritas Europa un Caritas Internationalis dalīborganizācija, kas kopā veido vairāk nekā 200 organizāciju savienību un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Vairāk informācijas - www.caritaslatvija.lv , www.caritas.org 


Drukāt

: