BRĀĻU DRAUDŽU ATMODAS AVOTI un to NOZĪME ŠODIEN

08.10.2016.

AIcinām Jūs piedalīties Latvijas Evaņģēliskās alianses organizētā,
Reformācijas dienai veltītā pasākumā:

BRĀĻU DRAUDŽU ATMODAS AVOTI un TO NOZĪME ŠODIEN

ar Dr. hist. Gundara Ceipes piedalīšanos,
Piektdien, 21. oktobrī, plkst. 19:00,
Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, 3. stāvā.
Pēc pasākuma izmantosim iespēju savstarpēji satikties.

Brāļu draudzes atnesa Latvijā atmodu, kas ierindojama starp  kristīgās draudzes vēstures lielajām atmodām. Tā bija viena no galvenajiem Latvijas tautas un vēlāk arī valsts rašanās faktoriem.
Tās pašas Hernhūtes Brāļu draudzes, kuras sūtīja misionārus uz Vidzemi, no 17. līdz 19. gadsimtam bija viens no visspēcīgākajiem misionāru centriem kristīgajā pasaulē, kas nesa evaņģēliju burtiski pa visu zemes virsu un būtiski ietekmēja reformācijas gaitu Eiropā un Amerikā.

Kādi ir šie Brāļu draudžu garīgie avoti un sākumi?
Kāda tam ir nozīme šodien priekš mums un pēdējo laiku lielajai atmodai?

 "Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, tas tev to pastāstīs, prasi saviem vecajiem, tie tev to teiks" (5.Mozus 32:7).
 

Gints Lūsis-Grīnbergs
LEA prezidents
29237647


Drukāt

: