Baznīcas Gadagrāmata 2012

23.11.2011.
Ir izdota LELB Baznīcas gadagrāmata. Arī 2012.gadā tā būs lielisks palīgs katram – gan plānojot savu laiku un sekojot Baznīcas gada ritējumam, gan meklējot spēku un stiprinājumu ikdienas ticības dzīvē. Baznīcas gadagrāmata nākamajam gadam ir īpaša ar to, ka 2012. gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai aprit 90 gadu. Tā ir jauna – tik jauna, cik jauna ir Latvijas valsts. Bet pat šajā īsajā laikā tā ir izdzīvojusi daudz pārbaudījumu un izaicinājumu, pat savā apspiestībā un nespēkā tā ir bijusi Dieva vadīta un stiprināta.

”Baznīcas Gadagrāmatā 2012” atrodami Bībeles lasījumi ikdienai un svētkiem, Svēto Rakstu apceres, teoloģiski raksti un raksti ar ieskatu Baznīcas vēstures lappusēs, iepriekšējā gada baznīcas dzīves hronika un cita noderīga informācija. Baznīcas Gadagrāmatā šogad atrodamas ne tikai LELB arhibīskapa un bīskapu uzrunas, bet arī iepriekšējo mūsu baznīcas arhibīskapu atziņas un citāti, kuri ievada Gadagrāmatas sadaļas. To vidū, piemēram, ir LELB pirmā arhibīskapa Kārļa Irbes (1922-1933) sacītais: ”Lai ceļu citiem parādītu, to vajag pašiem labi zināt”.

 


Drukāt

: