Atklāta Lūgšanu sapulce kalpotājiem

11.02.2016.
ATVĒRTA LŪGŠANU SAPULCE
Piektdien, 4. martā, plkst. 19:00,
Blaumaņa ielā 38/40, 3. stāvā
(kartē)

Slavēšana, kopīgas lūgšanas un sadraudzība ar tēju.

Atkal nostāsimies vienprātībā Dieva priekšā
par Kristus Evaņģēliju, par tautu un Draudzi;
Meklēsim Dieva tuvumu un vadību;
Būsim sadraudzībā un vienotībā.

Aicinām piedalīties LEA biedrus, kā arī kristīgo draudžu mācītājus un kalpotājus.


Drukāt

: