Aicinājums uz 24/7 lūgšanu ķēdi

18.05.2012.
Aicinām uz Lūgšanām savās draudzēs: pilsētas + novados, un personīgi!

Kristīgā tradīcijā un Bībeliskais piemērs; Ap. d. 1:3-8; 2:1-4, 16-18; ir, ka notika Nepārtrauktas Lūgšanas 10 dienas pirms, tātad, šogad no 17. maija līdz Vasarsvētkiem, 27. maijā. Šogad aicinām pielikt klāt nedēļu, jo nopietnais Homoseksuālu uzbrukums uz Latviju notiks no 30. maija līdz 2./3. jūnijam, ieskaitot viņu Kaunu gājienu pa Rīgas ielām 2. jūnijā (paredzēts). Papildus varētu arī turpināt nedēļu līdz 9. jūnija Baltijas Jauniešu Festivālam, kas varbūt ir lielālakais kristīgais jauniešu pasākums Baltijā jebkad, lai Dievs svēta jauniešus neparedzētā veidā, pāri pār mūsu spējām ar labu organizētu pasākumu! Tātad, aicinājums 24 dienas 24 stundas, dienu un nakti pielūgt un aizlūgt, no 17. maija 8:00 līdz 10. jūnija 8:00 (tam laikam, kad pēdējie Festivāla dalībnieki būs droši atgriezušies sāvās mājās) pēc vairāk Svētā Gara, izlūgt garīgu jūtīgumu uz Baznīcu, Valdību, pašvaldīm un tautu, pat atšķirt ļaunumu no tām, un lūgt lai vairāk jauniešiem būtu piedzīvojums ar Kungu Jēzu un tie uzsāktu ticības dzīvi ar Viņu, vai arī to nopietni padziļinātu.
Meklējam pilsētas un novadus , kā jau Daugavpilī un Rēzeknē, kur draudzes vienotībā sadarbosies pielūgsmē un lūgšanās. Tad piesakieties ņemt atbildību par savu dienu. Atrodot dienu sarakstā - 2012lugsanas.blogspot.com 
Lai Latvija top aizsargāta no homoseksuāliem, bet arī no vircas, olu un tomātu metējiem, kas notika vienīgā gadā kad nopietnas Nepārtrauktas Lūgšanas netika īstenotas. Lai Raksti, Jes 62:6-7 un Lūk 18:1-7, piepildās, lai sargājam savu zemi un lai Dievs steidzīgi atbild!

Aicinājums Latvijas ticīgiem piepildīt savu priesterīgo (1. Pēt. 2:5) atbildību pielūgt un pateikties Dievam un aizlūgt ikdienas par Latviju katrā pilsētā un novadā (protams pec tam varam katrā pagastā un katras pilsētas rajonā) un īpaši par tās vadītājiem a) Baznīcā, b) Valdībā, un c) Pašvaldībās.
Meklējam vismaz 5 ticīgos kuri pielūgs Dievu, pateiksies un aizlūgs par savu pilsētu vai novadu 12 minūtes katru dienu, lai pār katru pilsētu un novadu Dievs būtu ikdienas stundu piesaukts (5 x 12 minūtes = 1 stunda). Aicinam šos lūdzējus uzņemt sakarus, cik vien iespējams, ar visām savas pilsētas/novada draudzēm/garīdzniekiem, pašvaldībām, pat policiju, un ar jebkādiem Saeimas deputātiem no sava apvidus, lai labāk saprastu vietējās aizlūgšanas vajadzības.
Latgalē esam iesākuši: latgalesludzeji.blogspot.com
Gatavoties draudzēs un personīgi, un lūgt lai piepildās svētīgas lūgšanas atmodas iedrošinošās filmas, Pārveidošanās 2, iznākšana latviešu valodā.
Vairāk informācija sekos: parveidosanas.blogspot.com

Latvijas Lūgšanas Nams Visām Tautām,
Ezera iela 32, Ružina, Rēzeknes nov. LV-4636
lugsana@gmail.com
Ivars Graudiņš
+371 27775527
1 Pētera 4:7; Lūk. 21:36

 


Drukāt

: