Aicinājums no kustības ”Jesajas 61.lv”

27.05.2013.
Pavisam drīz, š.g. 1.jūnijā, notiks kārtējās pašvaldības vēlēšanas, tas nozīmē visā Latvijā, visās pilsētās un novados mainīsies valdošās varas. Šī ir ļoti nozīmīga diena Latvijai kā nācijai kopumā. Tas ietekmēs Latvijas kā nācijas turpmāko attīstības vīziju, jo Latvija sastāv no pilsētām, kuras vada vadītāji ar savām komandām. Šogad uz visām pašvaldību vēlēšanām ir pieteikti 8730 deputātu kandidāti. Kustība Jesajas61.lv aicina visus kristiešus iestāties pateicības lūgšanās par vēlēšanas gaitu un rezultātiem, lai atbildīgajos amatos tiek iecelti vadītāji, kuru pamatvērtības un vīzijas ir par svētību Latvijai, visām pilsētām un tās iedzīvotājiem, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.


LŪGSIM PAR:


1. Vienotību un vienprātību. Psalmi 133, Jāņa 17:22
Lūgsim, lai ir vienprātība un saticība Dieva ļaužu vidū! Pateiksimies Dievam par to un pasludināsim to!
2. Jaunu sākumu. Jes. 43:16-21
Šis ir jauns sākums un jauna iespēja Latvijai! Dievs darīs neticamas lietas Latvijā! Pasludināsim jaunu sākumu un pateiksimies Dievam par to, ko Viņš ir nodomājis darīt!
3. Godību, slavu, atziņu. Jesajas 11:9
Lai Dieva godība varena parādās Latvijā! Pateiksimies par to tā, it kā tā jau būtu šeit! Slava un pateicība Dievam par Viņa godību!
4. Latviju. 5. Mozus 28:13
Pateiksimies, ka Latvija dzīvos pēc Dieva baušļiem un būs par galvu, nevis par asti Eiropā un pasaulē!
5. Pasludinājumu pār Latviju.  Psalmi 24
Pasludināsim par Latviju 24 Psalmu, ka Latvija pieder Tam Kungam un ieaicināsim godības Ķēniņu Latvijā!
6. Identitāti - Kristus doto identitāti. Mat. 3:17, Lūk. 3:22
Lūgsim, lai Dievs atklāj mūsu tautas patieso identitāti! Lai mēs tajā dzīvotu un dotu godu Jēzum! Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka identitāte nāk no Tevis un ka Tu to esi ielicis katrā savā dēlā un meitā. Tēvs, mēs lūdzam, lai Tu atraisi atklāsmi par patieso identitāti savos dēlos un meitās. Kungs, ka viņi saprot, ka viņiem Tev jākalpo NO identitātes un nevis priekš identitātes.
7. Vadību pēc Dieva prāta.
Latviju Dievs radījis kāda īpaša iemesla pēc. Lūgsim un pateiksimies, ka Latvijas tauta  piepildīs visu, ko Dievs mums ir paredzējis. Lai mēs paužam viņa godību! Arī jaunās varas tiks radītas īpaša iemesla pēc. Lai tās ir pēc Dieva prāta un dara to, kas ir tīkams Dievam!
8. Pasludināsim ticību, cerību un mīlestību pār Latviju! Pateiksimies Dievam par to! 1. Kor. 13:13

JAUNĀS VARAS


1. Lūgsim par jaunajiem deputātiem, ieceltiem no Dieva.
Mums nepieciešami tādi deputāti, kuri dzird no Dieva, ir ar Ķēnišķo priesteru identitāti un Ķēniņa dotām pilnvarām un autoritāti. Lūgsim un atraisīsim pār jauno varu visās pilsētās, lai Dievs vada un sauc uz praviešiem, priesteriem un ķēniņiem, lai tie kalpo tam Kungam jaunajā valdībā.
2. Lūgsim, lai pilsētu vadībā ir cilvēki ar vīziju un tādi, kas spēj iedvesmot citus.
3. Lūgsim pēc Dieva taisnības un taisnīguma. Ps. 122, Mat. 6:3, Jāņa 16
4. Lūgsim pēc dievbijīgiem vadītājiem jaunajās pilsētu, novadu varās, kas bīstas Dievu, kuri pārstāv Debesu valstības vērtības - godīgumu, cieņu, mīlestību vienam pret otru, un ir ar patiesu kalpa sirdi. Psalmi 25:1
5. Lūgsim pēc drosmīgiem deputātiem, vadītājiem, pēc tādiem, kas nebaidās teikt "Jā" un "Nē" 1. Laiku 22:13, Ap. d. 4:13
6. Lūgsim pēc gudrības, Dieva dotas gudrības vadītājiem, deputātiem. Kol. 1:9
7. Lūgsim pēc tādām pašvaldībām, kas savas cerības liek uz Dievu un ne uz cilvēkiem. Psalmi 146:5-6
8. Lūgsim pēc Dieva vīriem un sievām, kas konsultē un iesaka stratēģijas parlamentam un ministru kabinetam, kas aizdedzina cerību cilvēkos, nācijā, kas atraisa mīlestību un mieru un kas ir labi un uzticami kalpi.
9. Lūgsim pēc dievbijīgiem kalpiem visās pašvaldībās - Psalmi 25

PASLUDINĀJUMI:

1. Pasludināsim Dieva labvēlību pār nāciju. Pasludināsim labvēlību mēdijos un biznesā Latvijā, katrā pāsvaldībā. Apliksim Dieva labvēlību kā vairogu pār Latviju, katru pašvaldību. Psalmi 30:8
2. Pasludināsim Dieva žēlastību un žēlsirdību pār nāciju, Latviju, jaunām komandām visās pašvaldībās. Psalmi 25:3-6
3. Pasludināsim Jesajas 60 pār Latviju. Jesajas 60

Vēlamies arī izteikt garīgu atbalstu kādiem brāļiem un māsām Kristū kandidējot 2013.gada pašvaldības vēlēšanās:

•    Andrim Amerikam - Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.2

•    Jānim Šmitam -  Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.26 Jāņa Šmita cv no Jesajas61.lv arhīva•    Ainai Krūklei - Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.44 Ainas Krūkles cv no Jesajas61.lv arhīva•    Agrim Amerikam – Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.61 Agra Amerika cv no Jesajas61.lv arhīva

•    Aināram Baštikam - Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.24 Aināra Baštika cv no Jesajas61.lv arhīva

•    Vitai Jermalovičai - Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.23

•    Raimondam Timmam - Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Saskaņas centrs/Gods kalpot Rīgai, Nr.48

•    Jurģim Klotiņam – Rīgas pašvaldības vēlēšanas, Nacionālā apvienība, Nr.18

•    Ingai Bērziņai – Kuldīgas novada pašvaldības vēlēšanas, Kuldīgas novadam, Nr.1

Pats galvenais, esi aktīvs, iesaisties savas pašvaldības nākotnes vīzijas veidošanā un ej balsot! Katrai balsij ir ļoti nozīmigs svars!!!

 

Mieru un mīlestību vēlot katrā namā,
Jesajas61.lv vadītāja,
Inga Ziņģe-Pupiņa


Drukāt

: