2. konference Reformācijas Krāsas. Notikumi

09.11.2018.
26. oktobrī notika Latvijas Evaņģēliskās alianses organizētā 2. konference „Reformācijas Krāsas", kas bija veltīta Reformācijas 500. un arī Rīgas Reformācijas 500. gadadienai, kas tiks atzīmēta 2022. gadā.

Konferenci atklāja mācītājs, Rīgas Domes deputāts Ainārs Baštiks. Konferencē uzstājās septiņi lektori. Konferences moto bija „Reformācija pirms un pēc Reformācijas", lai apskatītu Reformāciju ne tikai kā vienu vienreizēju notikumu, bet arī kā procesu, kas norisinājās pirms un pēc 1517. gada notikumiem, kuru centra bija Mārtiņš Luters.

Konference arī šogad pieņēma Manifestu par nepieciešamību pētīt un popularizēt Reformācijas mantojumu, lai ne tikai pieminētu Dieva darbu un dāvanu, bet arī iegūtu pieredzi mūsu nākotnei.

 

Evaņģēliskā alianse pateicas par iespēju arī 2. konferencei „Reformācijas Krāsas" notikt Rīgas Domes sēžu zālē!

Paldies visiem, kuri bija atnākuši uz šo konferenci! Paldies par jūsu lūgšanām!

Paldies visiem, kuri atbalstīja konferences sagatavošanu un norisi!

Paldies visiem kuri, ieguldot lielu darbu, ar lekcijām piedalījās konferencē „Reformācijas Krāsas"!

 

Paldies Jēzum Kristum par Vārda un ticības dāvanu, kas tika atjaunota Reformācijas laikā un kuru tālāk nest ir mūsu pienākums.

 

Konferences lekciju video ierakstus var noskatīties Youtube LEA kanālā šeit - VIDEO 

Ar konferences Manifestu var iepazīties šeit - Manifests

 

Dieva žēlastība un miers lai ir ar Jums!

Gints Lūsis Grīnbergs

 

Ainārs BaštiksJānis ŠmitsKristīne Ante, Dr.Hist.Jānis Šiliņš, Dr.Hist.Andis ApsītisUģis Sildegs, Dr.Theol.Pēteris PlakansGundars Ceipe, Dr.Hist.Gints Lūsis-Grīnbergs


Drukāt

: