Biedru priekšrocības

 • Būt daļai no Alianses, kuras mērķis ir izveidot kopēju platformu starpkonfesionālai kristiešu sadarbībai Latvijā, lai veicinātu savstarpējo sapratni un aktivizētu kristiešu iniciatīvu sabiedrībā.

 • LEA biedri automātiski kļūst par Eiropas Evanģēliskās alianses un Pasaules Evaņģēliskās alianses biedriem. PEA apvieno 420 miljonu kristiešu 128 valstīs. Tā ir iespēja būt informētam par notikumiem PEA un EEA, kā arī pārstāvēt Latviju kādās sanāksmēs.

 • Būt informētam par Latvijas Evaņģēliskās Alianses pasākumiem.

 • Izvietot aktuālas ziņas un notikumus par savu kalpošanu vai darbību Lea jaunajā mājas lapā www.lea.lv. Informācija ir plānota izvietot trijās valodās: latviešu, krievu un angļu.

 • Izsūtīt savas ziņas elektroniski caur LEA e-kontaktu datu bāzi, kura aptver vairāk kā 600 aktuālus e-kontaktus no draudzēm, organizācijām Latvijā. (Ši datu bāze ir dāvana LEA no Cerības festivāla komandas.)

 • Pārstāvēt savus notikumus LEA biedru notikumu kalendāra www.lea.lv.Tas ir unikāls starpkonfesionāls un organizāciju  kalendārs, kurš atspoguļo Lea biedru-draudžu, organizāciju, fondu plānotos notikumus gada griezumā. Šāds kalendārs ir ideāls informācijas instruments, plānojot savus notikumus esošā gada griezumā, lai izvēlētos labākos datumus.

 • Iespēja iesūtīt lūgšanas vajadzības par savu kalpošanu un darbu, kuras tiks apkopotas un prezentētas mājas lapas sadaļā: Lūgšanas.

 • Iespēja piedalīties LEA biedru konferencēs, kuras notiek vismaz vienu reizi gadā, lai satiktos, lai sapazītos un uzzinātu daudzveidīgu informāciju par Dieva darbu dažādās kalpošanās un nozarēs, un plānotajām aktivitātēm.

 • Iesniegt priekšlikumus valdei, padomei un konferencei.

 • Konferencē balsojot, izteikt savu attieksmi par konferences lēmumu projektiem, pieprasīt vārdu un izteikties, kārtībā, kādu ir apstiprinājusi padome.

 • Vēlēt un/vai tikt ievēlētam padomē vai valdē, vai citos ar Alianses darbību saistītos amatos.

 • Iespēja būt daļai no kādas Lea nozares atbalsta grupas, lai satiktu un iepazītu tuvāk tos biedrus, kuri darbojas līdzīgā aicinājumā un kalpošanā. Iespēja veidot kādus kopīgus projektus.

 


Drukāt

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Labi!

Iesakām:

Jaunums! www.cgbnetwork.com