Biedri - juridiskas personas

Latvijas Kristīgā Misija

Uzņemts LEA: 16.10.02.

 

Latvijas Kristīgā studentu brālība

www.lksb.lv

LKSB ir studenti – topošie skolotāji, žurnālisti, mediķi, mācītāji, uzņēmēji, vadītāji, padotie un citi. Studenti - jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara būtiskas izvēles, kas vēlāk ietekmēs gan pašu dzīves, gan ģimenes,
Lasīt visu

Bridge Builders International

www.bridgebuildersint.com

The vision of Bridge Builders International is to see Latvia transformed by the love and power of Jesus Christ. To achieve this vision, our mission is to build Strategic Partnerships to offer ministries of Outreach
Lasīt visu

Nodibinājums Partneri

www.partneri.lv


Uzņemts LEA: 29.10.02.

Rīgas Vasarsvētku draudze ”Dzīvības avots”

www.pentecost.lv

Draudzes mērķis - pasludināt evaņģēliju tajā teritorijā, kurā tā darbojas, kā arī, darbojoties pēc LVDA(Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības) norādījumiem, citās vietās. Draudzes mērķos ietilpst popularizēt
Lasīt visu

Agape Latvija

www.agape.lv

Agape Europe e.V. pārstāvniecība Latvijā (saīsināti Agape Latvija) ir starptautiskas kristīgi izglītojošas bezpeļņas organizācijas, kas darbojas gandrīz visās Eiropas valstīs, filiāle. Pasaulē mēs esam pazīstami kā
Lasīt visu

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

www.metodisti.lv


Uzņemts LEA: 10.12.02.

Jūrmalas Evaņģēliskā Ticības draudze "Dzīvais Vārds"

Uzņemts LEA: 25.11.03.

Septītās dienas adventistu Rīgas 1.draudze

www.centradraudze.lv

Līdz ar citiem kristiešiem arī mēs ticam tam, kas ir rakstīts Bībelē. Lai cik atšķirīgi nebūtu cilvēku uzskati par dzīves jēgu, mūsu pārliecība ir, ka tieši šī grāmata sniedz vispatiesāko atbildi uz trim jautājumiem:
Lasīt visu

Ogres Evaņģēliskā baptistu draudze


Uzņemts LEA: 14.03.06.

Krīzes grūtniecības centrs (KGC), biedrība

www.krizescentrs.lv

Biedrība ”Krīzes Grūtniecības centrs” ir dibināta ar mērķi sniegt konsultatīvo palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši krīzē neplānotas grūtniecības gadījumā vai cieš no sekām, ko radījis aborts,
Lasīt visu

O.A.C. Latvijā

Darbības mērķi: Apvienot kristiešus, kuri atzīst vienus un tos pašus ticības principus, nolūkā veicināt savstarpējo sapratni un ciešākus kontaktus starp kristiešiem, veicinot ticības brīvību īstenošanu Latvijā;
Lasīt visu

Rīgas Starptautiskais Bībeles institūts

www.bible.lv

Rīgas Starptautiskais Bībeles institūts Latvijā darbojas vairāk nekā 15 gadus! Rietumu mērogiem tas nav daudz, bet vietējiem – pietiekami. Turklāt šajā laikā mēs nevis tikai eksistējām, bet arī attīstījāmies,
Lasīt visu

Biedrība ”Gaisma pasaulē”

gaismapasaulei.1w.lv

Vīzija: palīdzēt personai sasniegt tās aicinājumu Kristū.
”Healing Rooms” (Dziedināšanas Istabas) ir starpkonfesionāla un starptautiska kristiešu dziedināšanas
Lasīt visu

Izdevniecība Tēva mantojums

tevamantojums.blogspot.com

Biedrība "Tēva mantojums" plāno dažādos veidos īstenot kristīgo vērtību popularizēšanu un izplatīšanu Latvijā. Esam iecerējuši izdot grāmatas, organizēt apmācības un pasākumus, veidot cilvēku tīklu,
Lasīt visu

Biedrība ”Tuvāk Tev”

www.tuvaktev.lv

”Tuvāk Tev” ir Kaspara Ezeriņa veidots mūzikas projekts, kas satur viņa autordziesmas. ”Tuvāk Tev” palīdz veidot pielūgsmes mūzikas seminārus, radošās darbnīcas, kā ari iedrošina citus kristīgos mūziķus
Lasīt visu

CBMC – Latvija

www.cbmc.lv

CBMC Latvia apvieno uzņēmējus un dažādu jomu profesionāļus ar mērķi: integrēt Bībeles principus un ticību Jēzum Kristum uzņēmēju un profesionāļu profesionālajā darbībā.
Lasīt visu

Pestīšanas armija

www.pestisanasarmija.lv

Pestīšanas armija, starptautiska kustība, ir evaņģēliska universālās Kristīgās Baznīcas daļa. Tās vēsts ir balstīta Bībelē. Tās kalpošanu motivē Dieva mīlestība. Tās misija ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju
Lasīt visu

ICEJ Latvija

www.icej.org

Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē (International Christian Embassy Jerusalem) tika dibināta 1980. gadā kā atbilde uz Dieva aicinājumu atbalstīt Izraēlu. 1980.gadā Izraēlas parlaments pasludināja Jeruzalemi par
Lasīt visu

Ainažu baptistu draudze

Bībeles draugu līga

www.bdl.lv

Bībeles draugu līga (BDL) ir starptautiska kustība, kura Latvijā ir pārstāvēta kopš 1993. gada. BDL mērķis ir:
Lasīt visu

: