Atbalstītāji

       

Rīgas reformātu Bībeles draudze
www.rrbd.lv       

Kristiešu draudze ”Prieka Vēsts”
www.priekavests.lv       

Romas Katoļu Baznīca
www.katolis.lv       

Baznīca Jaunā Paaudze
www.ng.lv       

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB)
www.lelb.lv        

Latvijas Baptistu draudžu savienība
www.lbds.lv       

Septītās dienas Adventistu Baznīca
www.adventisti.lv       

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca
www.metodisti.lvgraftik        

Graftik
www.graftik.lv       

Nodibinājums Partneri
www.partneri.lv       

Bridge Builders International
www.bridgebuildersint.com       

SIA Norgate
www.norgate.lv       

Biedrība ”Cerība bērniem”
www.hope.lv       

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība       

Latvijas Vasarsvētku Draudžu Centrs       

Rīgas Vasarsvētku Draudze Kristīgais centrs ”Labā Vēsts”
www.labavests.lv
Drukāt

: