Ziemassvētki audžubērnu ģimenēm!

30.11.2011.
Nodibinājums Sociālo Pakalpojumu Aģentūra, Profesionālo audžuģimeņu apvienība ”Terēze” jau sesto gadu rīko Ziemassvētku pasākumu Latvijas audžuģimenēm ar bērniem.

Pasākums ir kā atskaites punkts padarītajam darbam un tā ir iespēja pateikt paldies ģimenēm, kuras rūpējas par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Tā ir gan tikšanās ģimenēm savā starpā, dalīšanās kopējā darba pieredzē, kā arī atkalredzēšanās prieks.

Šogad pasākums notiks 10. decembrī Ūnijas 99, Kristīgā centra „Labā vēsts” telpās.


Ar katru gadu audžuģimeņu skaits Latvijā kļūst ar vien lielāks, dotajā brīdī to ir ap 600 un ievietoto bērnu skaits apmēram 1000, līdz ar to arī pasākumā piedalās ar vien lielāks audžuģimeņu skaits. 2010. gadā piedalījās 300 ģimeņu ar bērniem, šogad plānots apmēram 500 audžuģimeņu ar bērniem no visiem Latvijas novadiem.
Svarīgs nosacījums ir lai ģimenēm ar bērniem, pēc tālā ceļa, būtu iespēja iestiprināties pie Zviedru galda, bet ierobežotā finansējuma dēļ, mēs to nespējam nodrošināt, kā arī radošajām darbnīcām materiālu iegādei finansu līdzekļi ir nepietiekoši
 

Pasākuma darba kārtība Word formāts

Lūdzam Jūs atbalstīt mūsu rīkotā Ziemassvētku pasākuma;

 

  • radošās darbnīcas – 200Ls


  • Zviedru galdu 500 personām – 300Ls

  • dāvaniņas bērniem – 100Ls

 

Cerībā uz sadarbību;
Ar cieņu
Profesionālo audžuģimeņu apvienības ”Terēze”
vadīja Ārija Martukāne
arija.martukane@gmail.com
+371 26514351

Sociālo Pakalpojumu Aģentūras
Profesionālo audžuģimeņu apvienības ”Terēze”
A/S Svedbanka LV85HABA0551008589098
Aģentūrai ir sabiedriskā labuma statuss, līdz ar to ziedotāji iegūst nodokļu atlaides, lūdzam norādīt ziedojuma mērķi – audžuģimeņu atbalstam.


Drukāt

: