Vislatvijas Lūgšanu nakts 02.12.

01.12.2011.
Vislatvijas Lūgšanu nakts 2 decembrī, no plkst. 21:00 - 3:00 Ozolniekos, Lūgšanu namā visām tautām ”Augšistaba” Skolas ielā 16.

Lūdziet par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā... (1.Tim. 2:2)

Lūgšanu mērķis ir vienota, vienlaicīga lūgšana starp draudzēm un atsevišķiem kristiešiem visā Latvijas zemē. Lūdzam: ”Dievs svētī Latviju!”

Šajā lūgšanu naktī mēs aicinām piedalīties visu draudžu kristiešus, lai lūgtu par savas tautas garīgo atmodu, par valdībām un varām, lai meklētu personīgas attiecības ar Svēto Garu, lai slavētu, godātu, pateiktos un pielūgtu Vareno Dievu. Šajā naktī kad starp daudzām draudzēm ir vienota lūgšana par Latviju, mēs ticam, ka izliesies Dieva Gars par jaunām dvēselēm. Dieva vārds mums atgādina, ka lūgšanām ir varens un pārdabisks spēks.

Tai pašā laikā tas Kungs runā uz mums, lai meklējam Viņa tuvumu un sadraudzību nemitīgi, īpaši šajā laikā, kad daudzi ticīgie paliek remdeni un vāji. Tikai Dieva vārds, Svētā Gara tuvums un lūgšana dod spēku pastāvēt. Šajās lūg*šanu naktīs mums ir iespēja pārbaudīt savas sirdis, tās svētījot un šķīstījot, pienesot patiesu slavu un pielūgsmi dziedādami garīgas dziesmas, psalmus un himnas, kā to mudina apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem 5:19, un tad mēs topam piepildīti ar Svēto Garu. Piedzīvojot Dieva mierpilno un pārdabisko tuvumu, mūsu sirdis saņem garīgu spēku, mieru un prieku. Tā ir lielā Dieva mīlestība ko nespēj dot pasaule un šo žēlastības prieku mēs neatradīsim nekur citur, kā tikai pie Jēzus Kristus kājām.

Lūgšanu nakts programma:

1) Slava un pielūgsme

2) Dievs vārds par personīgām attiecībām ar Svēto Garu

3) Personīga Dieva vaiga meklēšana

4) Aizlūgšanas par garīgo atmodu, valdību un varām

5) Aizlūgšanas par draudzēm, kristiešiem

6) Aizlūgšanas par katru

Šajā naktī kalpos Ozolnieku Vasarsvētku draudzes ”Ticības Spēks” slavēšanas grupa, Lūgšanu kalpošanas pārstāvji ar vārdu un aizlūgšanām par visām vajadzībām. Lūgšanu Kalpošanas vadītājs Artūrs Rižeščonoks, Jarets Lode, Leonīds Barsuks u.c.

Esiet visi mīļi gaidīti!

Lūgšanu Kalpošana
pentakostlk@gmail.com
www.ticibasspeks.lv

Informācija nekaidrību gadījumā:
+371 27013503 (Artūrs)

 


Drukāt

: