Suzanna Kokkonen no Izraēlas Rīgā 11.08.

12.07.2011.
11. augustā pl.19:00 draudzē ”Dzīvības avots” viesosies
”Jad Vašem kristīgo draugu” vadītāja Suzanna Kokkonen no Izraēlas.
Rīgā, Ūnijas ielā 99, k/c ”Labā vēsts.”

Jad Vašem kristīgie draugi – starptautisko attiecību departaments

Zinātņu doktore Suzanna Kokkonen ir dzimusi Somijā, ieguvusi maģistra grādu vēsturē un politikas zinātnē. 1998. gadā Suzanna uzsāka ebreju valodas apguvi Izraēlā un turpināja studijas Holokausta izpētes programmā Jeruzalemes Ebreju universitātē, 2005. gadā iegūstot  filozofijas doktora grādu.
Suzanna strādājusi Somijas vēstniecībā Izraēlā par kultūras atašeju un vēlāk par politikas direktoru dažādos pro-Izraēlas lobijos ES institūcijās Briselē Tuvo Austrumu un ES attiecību jomā.

2008. gadā S. Kokkonen tika nozīmēta par ”Jad Vašem kristīgo draugu” direktori Jeruzalemē un vēlāk arī par atbildīgo personu ”Jad Vašem” attiecību veidošanā ar Vatikānu. Kā starptautisko attiecību departamenta vadītāja S.Kokkonen sadarbībā ar ICEJ veido tiltus starp kristiešiem pasaulē un ebrejiem Izraēlā. Suzanna tiek aicināta mācīt draudzēs par pagātnes traģisko notikumu cēloņiem un sekām, - kā Holokausts izmainījis cilvēces vēstures gaitu un ko mēs varam darīt, lai novērstu ļaunumu mūsdienās.

Holokausts bija lūzuma punkts vēsturē, kas atnesa ticības krīzi un apgāza mūsu cerību pilnos pieņēmumus par cilvēci, sabiedrību, mūsdienu valsti un katra indivīda atbildību stāvēt pretī netaisnībai un palīdzēt cilvēkiem ciešanās. Šīs un daudzas citas vērtības, uz kurām balstās civilizācija, ir jākopj un jāmāca no jauna katrā paaudzē.

Semināros Suzanna pieskaras tēmām: kā varēja notikt Holokausts, cik milzīgu ietekmi sabiedrībā var atstāt katrs indivīds, cīņa ar sirdsapziņu un šaubām, liecības – piemēram, kā viena mācītāja uzupurēšanās atnesa svētību mantojumu tautai, ko mēs no tā varam mācīties un kāda ir mūsdienu kristiešu loma šajā kritiskajā laikā.

Kaspers ten Būms, kura ģimene pieņēma un slēpa ebrejus savās mājās vajāšanu laikā Holandē, sacīja šādus vārdus kādam oficierim, kurš bija ieradies pie viņa: ”Ikviena cilvēka dzīvē pienāk laiks, kad viņam jāizvēlas – kalpot Dieva likumiem vai cilvēka pavēlēm.”

”Jad Vašem” apkopotās vēstures mācības sniedz ieskatu par to, uz ko ir spējīgs cilvēks, aicinot ikvienu ieņemt aktīvāku lomu sabiedriskajā dzīvē; māca izprast notikumu attīstību un iedrošina pielikt pūles, lai novērstu jebkādu ļaunumu, veidojot dzīvi ikvienā tautā cerīgāku un drošāku.


Drukāt

: