Sporta projektu konkurss

23.05.2011.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu par finansiālu atbalstu Rīgas pilsētai nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai no š.g. 1. augusta līdz 31. janvārim. Konkursā aicinātas piedalīties Sporta likumā minētās sporta organizācijas, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt organizāciju īstenotās sporta aktivitātes un sacensības Rīgas pilsētā, tādējādi sekmējot sporta attīstību pilsētā un veicinot galvaspilsētas labāko sportistu izaugsmi, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs un lietderīgā brīvā laika pavadīšanā. Finansējums tiks piešķirts sporta aktivitātēm un sacensībām, tajā skaitā starptautiska un vietēja līmeņa sacensību, tautas sporta pasākumu organizēšanai, fizisko aktivitāšu īstenošanai bērniem un jauniešiem arī no sociālā riska grupām, kā arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Vienām sporta sacensībām vai pasākumam var tikt piešķirts finansējums ne vārāk kā 20 000 latu apmērā.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami interneta vietnēs:
www.riga.lv; www.e-skola.lv; www.sports.riga.lv un www.iksd.riga.lv
Konkursa dalībniekiem pieteikumi jāiesniedz līdz 25. maijam plkst. 16.00 Kr. Valdemāra ielā 5, Klientu apkalpošanas centrā.
Papildinformācija: Inta Streiča – RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļas vadītāja vietniece, tālr.: 67037252, mob.: 29662622
Konkursa nolikums


Drukāt

: