REFORMĀCIJAS KRĀSAS 30. oktobrī 10:00

10.10.2020.
4. Konference "REFORMĀCIJAS KRĀSAS"

30. oktobrī 10:00 Rīgas Domes sēžu zālēJau ceturto gadu Latvijas Evaņģēliskā alianse organizē Reformācijas 500. gadadienai veltītu konfereņču ciklu. Tas iecerēts līdz 2022. gadam, kad atzīmēsim Rīgas kā pilsētas Reformācijas 500. gadadienu. Rīga, cik šobrīd zināms bija pirmā, kas kā pilsēta akceptēja Reformāciju.

 

Temati aptvers ne tikai pašu Reformācijas 16. gadsimtu, bet arī laiku pirms un pēc Reformācijas- no 13. gs līdz 18.gs atklājot Reformāciju kā Kristus draudzes un sabiedrības atjaunošanās daudzpusīgu un daudzkrāsainu procesu. Laiku, kurā Dievišķā Gaisma iespīd cilvēciskajā tumsā.

 

V. Čerčils ir teicis "Tie, kas nemācās no vēstures, ir nolemti to atkārtot". Vēsture mums māca dzīvot nākotni. Vēsture mums rāda, kā Dieva Vārds un likums darbojas dzīvē- tas ir kā kompass, kas rāda virzienu uz priekšu Dieva ceļos, lai neejam atpakaļ cilvēciskās kļūdās.

 

 Konferences programma:

9:30 Ierašanās;

10:00 Konferences atklāšana;

10:30 Uģis Sildegs, Dr.theol. "Par kristīga cilvēka brīvību (1520)";

11:00 Jānis Šiliņš, Dr.hist. "Brāļu draudžu attieksme pret dzimumiem un seksualitāti";

11:30 Gints Lūsis Grīnbergs. "Neizprastā Reformācija. 16.gs. Anabaptisti - ķeceri, raganas vai svētie?";

12:00 (Pusdienu pārtraukums)

13:00 Roberts Spirģis, Dr.hist. "Indriķa hronika par latīņu un pareizticīgo baznīcu līdzāspastāvēšanu Austrumlatvijā XIII gs. sakumā: historiogrāfija un turpmākās izpētes perspektīvas.";

13:30 Aija Taimiņa, Dr.philol. " Ja tas Kungs pilsētu nesargā..." : Rīgas baznīcu torņa lodes dokumenti (15.-18.gs);

14:00 (Pārtraukums);

14:20 Beata Paškevica, Dr.philol. "Sirds teoloģija Frīdriha Bernharda Blaufūsa autobiogrāfijā";

14:50 Gundars Ceipe, Dr.hist. "Latvijas Brāļu draudze globālās tradīcijas kontekstā";

15:20 Paneļdiskusija;

15:50-16:00 Konferences noslēgums.


Lekciju anotācijas:

 

Uģis Sildegs, Dr.theol. "Par kristīga cilvēka brīvību" (1520)

Kad Luters atklāja Evaņģēliju, viņš piedzīvoja tādu brīvību, it kā visas važas būtu zaudējis. 1517.g. viņš pat vēlējās pēc humānistu modes nomainīt savu vārdu uz Eleutherios (gr.) - "atbrīvotais". Ar pirmo šī darba tēzi viņš pauž šo spēcīgo brīvības garšu: Kristietis ir brīvs, viņš ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam! Bet vienlaikus jaunajā brīvības apziņā Luters spēj apliecināt arī pretējo: Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un pakļauts ikvienam. Šis darbs, kas tapis tieši pirms 500 gadiem, ir viena no atslēgām uz patiesu reformācijas izpratni.


Jānis Šiliņš, Dr.hist. "Brāļu draudžu attieksme pret dzimumiem un seksualitāti".

"Viens no būtiskiem Reformācijas aspektiem bija pārmaiņas attieksmē pret cilvēku seksualitāti un laulības lomu tajā. Lielākā daļa protestantu noliedza celibātu un aicināja garīdzniekus veidot ģimenes. Brāļu draudžu jeb hernhūtiešu kustība 18. gadsimtā ienesa būtiskas (dažkārt pat radikālas) izmaiņas šajā jautājumā. Kustības ietvaros notika stingrs dzimumu nošķīrums, bet vienlaikus - vēl lielāka laulības, un tai skaitā seksuālo attiecību laulības ietvaros, nozīmes uzsvēršana."


Gints Lūsis Grīnbergs "Neizprastā Reformācija. 16.gs. Anabaptisti - ķeceri, raganas vai svētie?"

Populārā vēsture Anabaptistus nepiemin kā Reformācijas sastāvdaļu. Tomēr Anabaptisti ir priekšgājēji ļoti lielai daļai no mūsdienu evaņģēliskajiem kristiešiem. 16.-17. gadsimtā viņus uzskatīja gan par ķeceriem, gan par burvjiem un raganām, gan par svētajiem. Kas tad bija Anabaptisti, kāda bija viņu ticība un rīcība?

 

Roberts Spirģis, Dr.hist. "Indriķa hronika par latīņu un pareizticīgo baznīcu līdzāspastāvēšanu Austrumlatvijā XIII gs. sakumā: historiogrāfija un turpmākās izpētes perspektīvas."

Kas norisinājās Latvijas teritorijas austrumu daļā 13. gs. sakarā ar austrumu baznīcas inkorporāciju rietumu valstiskajās un garīgajās sistēmās. Kāpēc pareizticīgie valdnieki Baltijā, bija gatavi sadarboties ar Rīgu. Apbedīšanas tradīcijas no 12. līdz 14. gs., gan vēlie pareizticīgie personīgās dievbijības priekšmeti ir mēmi liecinieki sarežģītajam austrumu baznīcas nomaļu integrācijas procesam latīņu Livonijas veidošanās laikā.


Aija Taimiņa, Dr.philol. " Ja tas Kungs pilsētu nesargā..." : Rīgas baznīcu torņa lodes dokumenti (15.-18.gs)

Aija Taimiņa, LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja un vadošā pētniece sniedz aizraujošu pārskatu par Rīgas baznīcu torņu bumbās atstātajiem dokumentiem- liecībām un vēstījumiem nākošajām paaudzēm.


Beata Paškevica, Dr.philol. "Sirds teoloģija Frīdriha Bernharda Blaufūsa autobiogrāfijā"
Jēkaba baznīcas luterāņu mācītājs, pirmā Vidzemes vēsturiskā apskata latviešu valodā autors, hernhūtiešu kustības atbalstītājs Frīdrihs Bernhards Blaufūss nākamajām paaudzēm atstājis savu autobiogrāfiju. Sv. Augustīna un arī Halles piētisma tradīcijā veidotais stāsts galvenokārt ir indivīda dvēseles vai arī, precīzāk, lietojot paša autora terminoloģiju, sirds garīgo meklējumu un izaugsmes stāsts, prātā apgūto teoloģisko konceptu pārveides procesa apraksts evaņģēliskās vēsts uzņemšanai savā un mācītāja klausītāju sirdī.


Gundars Ceipe, Dr.hist. "Latvijas Brāļu draudze globālās tradīcijas kontekstā"

Brāļu draudzes atmoda Latvijas teritorijā 18. Un 19.gadsimtā ir viena no lielākajām garīgajām atmodām pasaules vēsturē. Kā tā iekļaujas kopējā kustības tradīcijā un vēsturē, un kādi ir Latviešu Brāļu draudzes unikālie aspekti un devums.

 

Pirms konferences būs nepieciešams reģistrēties. Vietu skaits ierobežots.
 
P.S. Konferences laikā jāievēro MK noteikumi Nr.360, par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem.
 

 

Drukāt

: