Pravietiska konference 21.04.

12.04.2012.
”Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes” /Mat. 4:4/

Sestdien, 21. aprīlī, plkst. 11:00; 15:00 un 18:00, Rīgā, ”Pestīšanas Armijas” telpās, Bruņinieku ielā 10a

11:00

  • Kas ir pravietošana?
  • Vai Dievs ir beidzis runāt?
  • Jūs visi varat pravietot


15:00

  • Pārvērtieties
  • Vīzija par draudzes misiju
  • Apustuliskā draudze


18:00

  • Jautājumi un atbildes
  • Praktiskā kalpošana


Kristiešu Sadraudzība ”Gaisma Pasaulē” un Draudze ”Žēlastība”
Papildus informācija +371 27175728 vai: gaisma.j@inbox.lv

 


Drukāt

: