OGRES BĪBELES SVĒTKI

25.07.2016.
Labdien, dārgie brāļi un māsas!


Ir laba vēsts Ogres pilsētai: ticīgie svinēs svētkus par godu Bībelei.
Divpadsmito gadu mēs uzticīgi cenšamies popularizēt sabiedrībā Svētos rakstus, kristīgās dzīves vērtības, mūsu labestīgo attieksmi pret Ogres pilsētu un tās iedzivotājiem, aicinot cilvēkus piedalīties Bībeles lasī
jumos, kopējās lūgšanās un dziedāšanā, koncertos, uzvedumos, radošās darbnīcās, spēlēs un dažādās citās aktivitātēs.

šogad atkal Bībeles svētki notiks Ogres pilsētas centrā - skvērā pie tuneļa. Programmā būs ne tikai Bībeles lasījumi, bet arī pārdomas un skaidrojumi par aktuālām  tēmām.  Klausītāji varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes no mācītājiem. 

šogad   blakus skvēram stāvēs divas teltis, kur cilvēki varēs saņemt garīgu palīdzību un aizlūgšanu.  Svētku programmā arī piedalīsies jauni dalībnieki. Piemēram: divas muzikālās jauniešu grupas no Rīgas.

Bērni ar vecākiem tiek aicināti uz sestdienas programmu “DIENA ĢIMENEI” . Bērni – uz radošām darbnīcām,  lai piedalītos labdarības  akcijā “NEESI VIENS!”. Viņi taisīs dāvaniņas gan sev, gan veciem cilvēkiem.

Esat sirsnīgi aicināti uz XII Ogres Bībeles svētkiem, lai kopā priecātos un būt Tēva мīlestības klātbūtnē. 
Nepaliksim mājās vai savos dārzos, kad skan Dieva aicinājums manifistēt Viņa Vārdu, Viņa draudzes  sadraudzību un vienotību, mīlot Dievu un cilvēkus! 

Organizātoru vārdā, Nadežda Jukša
Tāl. 26018937;  e-pasts: 
gloriaJC@inbox.lv

 

PROGRAMMA 

    Ceturtdiena

28.jūlijs

 

 

 

Piektdiena

29.jūlijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdiena

30.jūlijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdiena

31.jūlijs 

 

 

 

 

 

Evaņģēliski luteriskā Ogres draudze, Brīvības iela - 51

19.00 - 21.00  PASĀKUMA ATKLĀŠANA

Kopējais dievkalpojums

 

Skvērā pie tuneļa:

10.00 -  12.00 Bībeles lasījumi

12.00 - 17.00 Tematiskās pārdomas, jautājumi, aizlūgšanas:

  • 12.00 - 13.20 „Prasme klausīties"ar māc.Modri Īvanu
  • 13.30 - 15.00 „ Dzīvojam pēdējā laikā" ar māc. Filipu Hepīsu un

māc.Agri Ginko

  • 15.00 - 16.30 „Dziedināta miesa, gars un dvēsele" ar māc. Daini Pandaru

 

17.00 - 18.00 Jauniešu uzvedumi, teātris, liecības

18.00 - 18.30 Svarcēlaju aktivitātes

18.30 - 20.00 Koncerts jauniešiem

20.00 - 21.00 Noslēgums

 

Skvērā pie tuneļa: DIENA ĢIMENEI

10.00 - 12.00  Bībeles lasījumi

12.00 - 13.30 Tematiskās pārdomas: „Laulība"ar māc. Daini Pandaru

13.30 -15.00  Tematiskās pārdomas: „Brīvs no finansiālā jūga"

13.30 - 15.30   Labdarības akcijas „ Neesi viens!" atklāšana un norise

                         Radošās darbnīcas bērniem, spēles, atrakcijas, konkursi,

                         aktivitātes ģimenēm

16.00 - 18.00  Muzikālā programma

                             16.00 Ansamblis „Dzīvot ir vērts"

                             16.30 Aivars Osis

                             17.00 Bērnu vokālā grupa no Rīgas

                             17.40 Sindija Tuča ar mūziķiem  „LUX SONUS"

                             18.30 Operdziedātaja Olga Barišmane

19.00 -  20.30  „ Atklāta diskusija"

20.30  -  21.00 Nobeigums. Mācītāju lūgšana par pilsētu 

 

Ogres pilsētas baznīcās un draudzēs:

NOSLĒGUMA DIEVKALPOJUMI

Vārds dara dzīvu!"


Pasākuma koordinātori:       Nadežda Jukša ( tāl. 26018937)

Modris Īvans  (tāl. 29480615)

Andrejs Bessonovs (talr. 29121376)

 

 

 

 

 

 


Drukāt

: