”Sela” lūgšanu pasākums 25.02.12

26.01.2012.
Nāciet, klausaities visi, kas Dievu bīstaties, es jums stāstīšu, ko Viņš ir darījis manai dvēselei! Es Viņu piesaucu ar savu muti, un Viņa slava bija uz manas mēles. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Tas Kungs, Visuvarenais, mani nebūtu uzklausījis. Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūgšanas. Lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūgšanu, nedz novērsis Savu žēlastību no manis!
/Psalms 66:16 - 20/

SELA - SVĒTĪŠĀNĀS UN LŪGŠANU DIEVKALPOJUMS, 25.februārī, plkst.18:30 Ozolnieku kultūras namā, Rīgas ielā 23.

Sela burtiski nozīmē - slavēt un pielūgt, celties jeb pacelties, apstāties un ieklausīties. Ebreju tekstā šim vārdam ir divējāda nozīme: pauze, klints. Vārds "klints" Bībelē daudzreiz tiek lietots, lai attēlotu Dieva aizsargājošās rūpes par Savu tautu. Dziesminieks saka: "Tas Kungs ir mans akmenskalns... /Ps.18:3/. ...Tu esi mans kalns un mana stiprā pils. /Ps.71:3/. Kāpēc Sela? Kāpēc apstāties jeb ieturēt pauzi un ieklausīties? Ko Dievs no mums vēlas? Tas ir nopietns atgādinājums un pavēle atlikt savas vēlmes, plānus un mērķus.

Apstāties un pārdomāt savas attiecības ar Tēvu. Ieklausīties Svētajā Garā.
Kas ir tava šodienas sela? Šis laiks pieder vienīgi Dievam un mēs dzīvojam Kristus žēlastībā, tāpēc tas Kungs caur Svēto Garu modina mūs būt aktīviem, dedzīgiem un
gataviem kalpot Dievam no sirds. Šodien slava un pielūgsme ir jāatnes Dievam ne cilvēkiem. Svētais Gars meklē šķīstus un tīrus traukus. Svētīšanās, tas ir nopietns process un svarīgs solis uz kuru aicināti visi Dieva bērni. Šī SELA ir vajadzīga tev, tavai dvēselei un garīgajai izaugsmei. Nāc un meklē prieku savā Kungā ar brāļiem un māsām!

Svētīšanās un lūgšanu dievkalpojumā kalpos:

Ozolnieku Vasarsvētku draudzes "Lūgšanu Kalpošanas" vadītājs Artūrs Rižeščonoks, lūgšanu komandas pārstāvji, kuri aizlūgs par dažādām vajadzībām, mācītājs un Jelgavas cietuma kapelāns Jānis Tautvaitis, Liepājas kristiešu centra draudzes Imanuēls un
Priekules vasarsvētku draudzes Dzīvības Vārds slavētāji- un mūziķi.
Papildus informācija: pa tālruni: + 371 27013503, vai rakstiet: pentakostlk@gmail.com

Ar cieņu,
Lūgšanu Kalpošanas vadība

 


Drukāt

: