“Lūgšanu nakts” 27.09.

21.09.2013.
"...dod saviem kalpiem drosmi runāt Tavu vārdu, Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi Tava svētā kalpa Jēzus vārdā".
 /Ap. darbi 4:29-30/


Mēs dzīvojam dienās, kad Dieva tuvums, personīgas attiecības ar Jēzu un Svētā Gara spēks ir vairāk nekā nepieciešams. Esam izslāpuši pēc Dieva un ļoti vēlamies redzēt kā Viņš darbojas mūsu dzīvēs daudz spēcīgāk ar zīmēm un brīnumiem. Mēs gaidām šos apsolījumus. Ko darīt? Vienkārši gaidīt? Jēzus teica: "Lūdziet un jums taps dots, meklējiet un jūs atradīsiet".

Starpkonfesionālais projekts "Lūgšanu nakts" pulcina visu draudžu kristiešus uz kopēju lūgšanu nakti "Meklējiet to Kungu un Viņa spēku, meklējiet Vīņa vaigu bez mitēšanās!" /1 Laiku 16:11/ no 27. septembra plkst. 21.00 līdz sev iespējamam laikam.
Lūgsim, pirmkārt, pēc Jēzus klātbūtnes un ļoti tuvām attiecībām ar Viņu, pārdomājot, kas mūs šķir. Otrkārt, lūgsim pēc Viņa garīgās autoritātes mūsu kalpošanā un draudzēs  ārdīt velna darbus.

LKR-īpaša nakts programma no plkst. 23.00 ar iespēju sazvanīties.

Informācijai un vienotībai ļoti lūdzam pieteikties majas lapā www.lugsanunakts.lv vai pa tālruni 29534527

NEPALIECIET MALĀ!!!
Lūgšanu nakts mērķis ir vienota, vienlaicīga lūgšana starp draudzēm un atsevišķiem kristiešiem visā Latvijas zemē.

Organizētāji – Rīgas Ev. Vasarsvētku draudze „Cerība” mācītājs - Jānis Sadovskis;
Latvijas Kristīgā radio prezidents  T. Tālbergs;
Biedrība “Tautas Lūgšana”.
Kontaktinformācija:
Jānis Sadovskis
+371 29296541
janissadovskis@inbox.lv
www.lugsanunakts.lv


Drukāt

: