Lūgšanu nakts
06.04 - 07.04.

30.03.2012.
Pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk!  /1. Kor. 11:26/

Ir Lieldienu laiks un projekts ”Lūgšanu nakts”, ar konfesiju vadītāju atbalstu, aicina visu draudžu kristiešus organizēt savās draudzēs un mājas grupās vienotu lūgšanu nakti. no 6. aprīļa plkst. 21.00 līdz 7. aprīļa sev iespējamam laikam. Arī Kristīgajā Radio būs īpaša nakts programma ar mācītāju piedalīšanos.

Šajā naktī izdzīvosim — ko tas Kristum nozīmēja pagātnē, atcerēsimies, ko Viņa nāve dod mums šodien un domāsim par to, kas mūs sagaida nākotnē. Ko Jēzus upuris nozīmē personīgi man?

Lieldienu laikā mēs esam aicināti pārdomāt un it kā izdzīvot notikumus, kas risinājās 2000 gadu atpakaļ. Šie notikumi nav tikai vēsture, bet kaut kas tāds, kam ir un būs iespaids uz katru cilvēku personīgi līdz pasaules galam. Kristus ciešanas, nāve un Augšāmcelšanās ir notikumi, kas nepaliek ārpus mums. Tā ir mūsu iespēja pārdomāt Dieva žēlastību un mēģināšana izprast Kristus mīlestības patiesumu. Domājot par Lieldienām, mums jāiedziļinās, ko tas Kristum un man nozīmē pagātnē? Jādomā, ko tas dod man šodien un kas Viņa upura dēļ mani sagaida nākotnē?

Pagātnē
Mēs atceramies par visiem notikumiem, kas norisinājās tajās dienās Jeruzalemē. Par pazemojumu, sāpēm, ciešanām un cilvēku noraidījumu, ko Jēzus piedzīvoja. Par draugu nodevību un mokpilno nāvi ar vārdiem uz lūpām:” Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina ko dara!” Viena mērķa dēļ – lai izglābtu cilvēkus no soda un nāves, lai cilvēkiem dotu iespēju kļūt par Dieva bērniem un piedzīvot Viņa tuvumu katru dienu. Viņa nāve paņēma projām visu, kas šķīra mani un tevi no Dieva un Viņa mīlestības. Mums tā bija dāvana par brīvu, bet Jēzum tas maksāja ļoti daudz. Praktiski visu, ko domājot par sāpēm, varam iedomāties. Viņš gāja šo ceļu un par to mums noteikti ir jāatceras.


Tagadnē
Tā ir atpestīta Dieva bērna dzīve, satikšanās ar Augšāmcēlušos Kristu katru dienu. Asarās sajūtot Viņa klātbūtni, patiesa pielūgsme un sajūta, ka kāds ļoti Liels, Spēcīgs un Varens tevi mīl tādu kāds esi. Tā ir patiesa saruna ar mūsu Kungu par Viņu, par sevi un mūsu attiecībām. Tā ir visu to svētību un apsolījumu baudīšana, ko Jēzus ir apsolījis. Atbildētas lūgšanas, miers un prieks, paļāvība uz Dievu visās savās gaitās. Kalpošana ar spēku, vadība no Svētā Gara un pilnvērtīga dzīve ar Jēzu. Tās ir attiecības, kuras izbaudām un kurās augam.

 

Nākotnē
Par to domājot, jāsaka tā, ka visu mēs neizprotam, bet ticam, ka pienāks diena, kad Viņš atnāks pēc mums – saviem bērniem, lai mēs mūžīgi būtu kopā. Ticam, ka pienāks diena, kad visas kaujas būs izcīnītas, visas kalpošanas pabeigtas un visi darbi izdarīti. Kristus Jēzus atnāks kā Kungs un Ķēniņš, lai valdītu mūžīgi un saņemtu visu slavu un godu. Kā rakstīts Bībelē – Viņš nožāvēs visas asaras no to acīm, kas mīlēja Viņu, kalpoja Viņam un gaidīja Viņu atkal atnākam.

Piepildīsies Dieva sapnis — mūs vairs nekas nešķirs, mēs būsim Viņa bērni un Viņš būs mūsu mīļotais Debesu Tēvs.
Tas viss tikai vienīgi un tāpēc, ka bija Lieldienas, bija Golgāta un bija Vārds ”Viss piepildīts!”
Lūgšanu naktī būsim vienoti un izdzīvosim Lieldienas ar sirdi!

Informācija un pieteikšanās mājas lapā www.lugsanunakts.lv vai +371 29279360.

NEPALIECIET MALĀ!

LŪGŠANU NAKTIJ ATBALSTU IZTEIKUŠI ŠĀDU KONFESIJU UN DRAUDŽU APVIENĪBU VADĪTĀJI:

  • Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps - J.Ozolinkevičs,
  • Latvijas Vasarsvētku draudžu centra bīskaps - N.Gribs,
  • Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps - J.Vanags,
  • Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps P.Sproģis,
  • Romas Katoļu Baznīcas kardināls - J.Pujats,
  • Baznīcas "Jaunā Paaudze" bīskaps - A.Ļedjajevs,
  • Apvienotās evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes "Atklāsme" bīskaps - V.Altuhovs,
  • Latvijas Septītās dienas Adventistu draudžu bīskaps - V.Reķis,
  • Latvijas Kristīgā radio prezidents T.Tālbergs, kā arī citu draudžu un apvienību mācītāji.


"INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI":

www.kristusgaisma.lv
www.domalaukums.lv
www.christinfo.lv

 


Drukāt

: