Vislatvijas Lūgšanu nakts
02. - 03.12.

01.12.2011.
Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! /1.Pēt.1:1/

Dārgie draugi!

Ir pagājuši jau 3 gadi, kopš projekts ”Lūgšanu nakts” aicina draudzes veltīt naktis, lai kopīgi lūgtu Dievu. Šo gadu laikā Dievs ir darījis daudz pārsteidzošas lietas -  gan cilvēkos, gan draudzēs un arī Latvijā. Mēs pilnīgi noteikti esam sākuši vairāk lūgt, un, atbilstoši, arī vairāk piedzīvot Dievu. 3 gadi, tas ir laiks, kas pulcinājis kopā desmitiem draudžu uz vienlaicīgu kopēju lūgšanu. Caur LKR naktīs kopā ir bijuši tūkstošiem cilvēki. Esam izbaudījuši brīvību, sajūsmu, prieku un asaras. UN TAS IR BIJIS DIEVA DARBS!


Ir pienācis laiks pateikt PALDIES mūsu Debesu Tēvam no visas sirds. Vispirms par to, kas Viņš ir- Visuvarenais, Svētais Dievs, Radītājs, kas ir no mūžības uz mūžību un  ir izvēlējies mīlēt mūs un saukt par saviem bērniem. Viņš arī ir uzklausījis mūsu balsis, kas saucam uz Debesīm. Kā lai par to mēs nepateicamies?
Jā! No visas sirds, ar visu prātu un visu spēku! Ir arī gada beigas un klāt laiks noslēguma PATEICĪBAS ”Lūgšanu naktij”, lai ar liecībām, dziesmām un lūgšanu pateiktos mūsu Tēvam par visu, ko Viņš  ir darījis. Pielūgsim Viņu  tik nesavtīgi, cik vien tas ir iespējams!
Tāpēc aicinām visu konfesiju kristiešu draudzes un mājas grupas  no 2.decembra plkst. 22.00 līdz 3.decembra sev iespējamam laikam uz vienotu pateicības nakti - ”Šajā naktī Debesi vaļā”. LKR naktī īpaša programma.

Lūgšanu vienotībai informācija un pieteikšanās mājas lapā www.lugsanunakts.lv vai +371 29279360

Dievs svētī Latviju!

Kristus mīlestībā,
Biedrības ”Tautas Lūgšana” vārdā,
Jānis Sadovskis


NEPALIECIET MALĀ!

Lūgšanu nakts mērķis ir vienota, vienlaicīga lūgšana starp draudzēm un atsevišķiem kristiešiem visā Latvijas zemē.

Organizētāji – Rīgas Ev. Vasarsvētku draudze ”Cerība” mācītājs - Jānis Sadovskis, Latvijas Kristīgā radio prezidents T. Tālbergs. Biedrība ”Tautas Lūgšana”.
Informāciju par draudžu dalību Lūgšanu naktī lūdzam sūtīt uz: lugsanunakts@inbox.lv
+371 20013491

 

Lūgšanu naktij atbalstu izteikuši šādu konfesiju un draudžu apvienību vadītāji:

 

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps - J.Ozolinkevičs,
Latvijas Vasarsvētku draudžu centra bīskaps - N.Gribs,
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps - J.Vanags,
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps P.Sproģis,
Romas Katoļu Baznīcas kardināls - J.Pujats,
Baznīcas ”Jaunā Paaudze” bīskaps - A.Ļedjajevs,
Apvienotās evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes ”Atklāsme” bīskaps - V.Altuhovs,
Latvijas Septītās dienas Adventistu draudžu bīskaps - V.Reķis,
Latvijas Kristīgā radio prezidents T.Tālbergs, kā arī citu draudžu un apvienību mācītāji.


Informatīvie atbalstītāji:

 

Kristus Gaisma TV
Portāls Doma Laukums
Portals christinfo.lv

Kontaktinformācija:


Jānis Sadovskis
+371 29296541
janissadovskis@inbox.lv
www.lugsanunakts.lv


Drukāt

: