Lūgšanu konference 2012

07.05.2012.
STARPKONFESIONĀLĀ LŪGŠANU KONFERENCE 2012

Konferenci organizē:

Starpkonfesionālā Lūgšanu Kalpošana ”Lūdziet bez mitēšanās”

Konferenci atbalsta:
Draudze ”Ticības Spēks”, Latvijas Kristīgais Radio, Latvijas Evaņģēliskā Alianse,
Latvijas Vasarsvētku draudžu centrs, Love and Blood Ministries, Žurnāls ”Spektrs”, Kristiešu draudze ”Dieva mājas”,
Kristiešu draudze ”Jaunā dzīve”, kristiešu draudze ”Gars un patiesība” un christinfo.lv

SLK ”Lūdziet bez mitēšanās” lūgšanu konference 19.maijā                                                                            
Sestdiena: plkst.8:30 – 18:00
Jau  19.maijā notiks 4. starpkonfesionālā Lūgšanu Konference
draudžu mācītājiem, kalpošanu vadītājiem un kalpotājiem
Ozolnieku kultūras namā, Rīgas ielā 23.

Kāds ir šīs konferences mērķis?

  • Slavēt un pielūgt to Kungu neatkarīgi no tautības un konfesionālās piederības;
  • Sagatavot kristiešus kā lūdzējus un garīgi veiksmīgus cīnītājus turpmākajai kalpošanai draudzē un ārpus tās;
  • Svētīt kristiešus un konferences dalībniekus ar tā Kunga svaidītu vārdu par personīgām attiecībām ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu;
  • Aizlūgt par kalpotājiem un lūgt par Svētā Gara spēku turpmākajai kalpošanai;
  • Kopīgi vienotos lūgšanā par Latvijas garīgo atmodu un veidotu vienotu sadraudzību starp kristiešiem.


Konferences kalpotāji:

  • Skots un Ērika Higginsi (Scott un Erica Higgins) – mācītāji un misionāri Eiropas kontinentā un Latvijā, kur viņi kalpo ar evaņģēlija vēsti dažādās draudzēs.
  • Rufus Ajiboye - regulāri māca un sludina dažādās draudzēs, bībeles skolās, konferencēs. Viņa kalpošana ir iezīmēta ar Dieva klātbūtni un Svētā Gara dāvanām. Savā kalpošanā viņš stingri pieturās pie patiesības, kura atnes gaismu un brīvību cilvēku dzīvēs, palīdz kalpot Dievam ar prieku. Šobrīd Rufus Adžiboije ir kristiešu draudzes ”Gars un Patiesība” mācītājs.                          
  • Samuel Thomass - draudzes ”Dieva mājas” mācītājs. Svaidīts Dieva kalps ar spēcīgu Vārdu no tā Kunga, piedalījies un kalpojis dažādās konferencēs, semināros, lūgšanu nometnēs un dievkalpojumos.
  • Leonīds Barsuks – Starpkonfesionālās Lūgšanu kalpošanas pārstāvjis, jau vairākus gadus ir evaņģēlists, daudzu dziesmu autors un mūziķis. Leonīds regulāri kalpo kā evaņģēlists draudzes rīkotajos evaņģelizācijas pasākumos, Jelgavas cietumā un ir Ozolnieku pansionāta kalpošanas koordinators. Vairāk kā gadu piedalās Lūgšanu kalpošanas pasākumu rīkošanā, kalpojis kā lektors arī lūgšanu konferencēs un semināros.
  • Artūrs Rižeščonoks - Starpkonfesionālās Lūgšanu Kalpošanas vadītājs un dibinātājs, Ozolnieku Vasarsvētku draudzes ”Ticības Spēks” slavas un pielūgsmes vadītājs.

Starpkonfesionālās Lūgšanu Kalpošanas komanda, kurā piedalās brīvprātīgi kristieši ar aizlūgšanām par dažādām vajadzībām
Slavētāji un mūziķi – no Bauskas Vasarsvētku draudzes ”Jaunā Dzīve”

Reģistrācijas maksa par dalību konferencē:
Pieteikšanās obligāta - līdz 11.maija rītam: dalības maksa 5 Ls
Pieteikšanās: www.ticibasspeks.lv vai +371 27013503
Dalības maksa jāiesniedz konferences dienā reģistrējoties!

Aicinām atbalstīt konferenci:
Lūgt par šo konferenci
Atbalstīt šo konferenci praktiski
Atbalstīt finansiāli

Ar cieņu,
SLK ”LŪDZIET BEZ MITĒŠANĀS”
+371 27013503
+371 22304176
pentakostlk@gmail.com
www.ticibasspeks.lv

 


Drukāt

: