Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis

06.11.2010.
5. novembrī Latviešu biedrības namā notika ikgadējās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis, kas Latvijā notiek jau piekto reizi. (Lūgšanu brokastu vēsture)

Pasākumā piedalījās Valsts prezidents un Ministru prezidents, eksprezidents Guntis Ulmanis, deputāti un pašvaldību vadītāji, kultūras un uzņēmējdarbības pārstāvji. Dalībnieku vidū šogad ir bijis arī pasaulē pazīstamais evaņģēlists un vairāku labdarības organizāciju dibinātājs Franklins Grehems, kurš Rīgā piedalījās arī Cerības Festivālā. Šogad lūgšanu brokastīs piedalījās arī viesi no Vācijas, Nīderlandes un citām zemēm.

Franklins Grehems bija viens no galvenajiem runātājiem Lūgšanu brokastīs. Viņš uzrunāja klātesošos pasludinot evaņģēliju par Jēzu Kristu. Viņš arī stāstīja par lūzuma punktu savā mūžā. Līdz 22 gadu vecumam viņam patikusi ātra braukšana un arī alkohols, bet tad pēc lūgšanām sajutis Jēzus Kristus klātbūtni savā dzīvē un sācis nodarboties ar labdarību.

Lūgšanu brokastu laikā izglītības, mākslas, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības pārstāvji un vadītāji tikās lai savstarpēji iedrošinātu, garīgam stiprinājumam un sadraudzībai.

Pasākumu vadīja Kristaps Tālbergs, brokastis svētīja bīskaps Pāvils Brūvers. Ar lūgšanām uzstājās arī lielāko konfesiju vadītāji. Vairāki cilvēki bija uzaicināti, lai liecinātu par konkrētu Dieva darbu viņu dzīvēs. Par mūziku šogad parūpējās saksofonists Artis Gāga un Cerības festivāla viesis pianists Hantlijs Brauns no ASV.

Šogad lūgšanu brokastīs īpaša uzmanība tika pievērsta cerībai. Un klātesošie bija mudināti atvērt savas sirdis jaunai cerībai. Lūgšanu brokastīs tika vēstīts, ka laikā, kad Latviju un visu pasauli skārusi krīze, cerībai ir ļoti liela nozīme. Spriedze sajūtama ne tikai valsts ekonomiskajā sfērā - tā ietekmē arī katru personīgi, mūsu ģimenes, draugus un kolēģus. Šajā laikā apjaušams, ka mainās iepriekšējie priekšstati par dzīvi, un ierobežotās ārējās darbošanās vietā notiek pāreja uz iekšēju aktivitāti. Tiek meklēta jauna iespēja un jauna cerība.

Pasākumā uzrunu teica Valsts prezidents Valdis Zatlers. Tā bija saistīta ar šī gada Lūgšanu brokastu tēmu un attēlojusi cerību kā iedvesmotāju.

Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vadītāja Inese Šlesere vairāk nekā 250 cilvēkiem teica: „Caur Svētajiem Rakstiem Dievs saka : „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atkl.3:20)
Ceram, ka lūgšanu brokastīs saņemsit stiprinājumu, iepriecinājumu un jaunu cerību sev, savai ģimenei, novadam un mūsu valstij!"

Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs aicināja uz Latvijas garīgo atmodu un vēlēja it visur: politikā, žurnālistikā un biznesā cilvēkus domāt nevis privāto vai grupējumu interešu, bet gan kopīga labuma kategorijās.

Daļa no pasākuma dalības maksas ienākumiem tika ziedota zupas virtuvēm, kas sniedz iespēju saņemt siltas pusdienas trūcīgajiem, daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem un bezpajumtniekiem.
Lūgšanu brokastis Latviešu biedrības namā noslēdzās ar Valsts himnu, lūgšanu „Mūsu Tēvs, debesīs” un svētības vārdiem.

 

 


Drukāt

: