LEA komanda sveic!

28.12.2012.
Aicinām katru palikt uzticīgam Tam Kungam arī jaunajā 2013. gadā!

Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.”  /Jesajas 40:30,31/


VIŅA mīlestībā uz jums visiem,
LEA valdes un komandas vārdā
LEA viceprezidente,
Inga Ziņģe-Pupiņa

 


Drukāt

: