LEA informē!

16.10.2012.
Mēs visi Latvijā gribam vienu - dzīvot labāk, dzīvot labklājībā. Taču šobrīd sabiedrībā izraisījušās diskusijas atklāj vienu būtisku problēmu - mums atšķiras priekšstati par labklājību un labu dzīvošanu. Ne vienmēr to var atrisināt iedodot pabalstu (tā ir labās gribas parādīšana), taču ar to var nepietikt. Šķirtas laulības, nogalināti nedzimuši bērni, ievainotas ģimenes, sāpīgas kļūdas bērnu audzinšānā un skološanā- tās ir lietas, kuras var mainīt sabiedrībā arī bez lieliem naudas ieguldījumiem.

Apakšā parakstījušās organizācijas iestājas par vērtībām, kuras esam pārliecināti var mainīt sabiedrību, var tai nest labumu un labklājību, stiprināt ģimenes un laulību. Mūsu mērķis ir panākt, lai valsts ģimeni uztvertu kā pamatšūnu, kas vienīgā var radīt un izaudzināt valsts iedzīvotājus ar vēlešanos izveidot savas ģimenes un tā nodrošinot valsts iedzīvotāju nepārtrauktību. Valsts pienākums ir kopt ģimenes, atbalstīt esošās, veicināt jaunu ģimeņu veidošanos, stiprināt ievainotās un nepieļaut kroplīgu ģimeņu rašanos.

Atklāta vēstule PDF formātā

Bērnu grāmata PDF formātā

Metodiskais materiāls PDF formātā

Protesta vēstule PDF formātā

RKDK viedoklis RD IKSK izdoto grāmatu sakarā Word formātā

Apraksts par bērnu grāmatiņu atmaskošanu Norvēģijā


TVNET ziņu raksts par: Ir skolotāji, kas dzimumlīdztiesību dēvē par «dabīgai ģimenei kaitējošu

Appolo ziņu raksts par: Psihoterapeite par dzimumidentitātes lomu maiņu bērnudārzāCieņā, NVO grupas vārdā
Natālija Magazeina
+371 27159442

 

 


Drukāt

: