LEA informē!

04.10.2011.
Labdien LEA biedri, draugi un atbalstītāji!


Vēlamies painformēt, ka 29.septembrī misijas braucienā devās LEA Padomes locekle un Uzņēmēju/profesionāļu grupas vadītāja Ilze Čodare, lai pārstāvētu LEA un Latviju Globālajā kristiešu forumā (www.globalchristianforum.org), kurš norisinās no 4-7.oktobrim Manado, Indonēzijā.
Šim braucienam esam ļoti gatavojušies, īpaši sagatavojot līdzi dažādus drukātos un vizuālos materiālus, par to, ko Dievs dara Latvijā šobrīd! Pielikumā ir iespēja aplūkot prezentācijas grāmatas maketu.
Pateicamies Dievam par labvēlību, gatavojoties, kā arī par to, ka lielāko daļu no brauciena izdevumiem ir uzņēmusies aicinātā organizācija. Pateicamies visiem draugiem, kuri piedalījās, lai mēs varētu izgatavot vizuālos materiālus. Paldies par Latvijas karogu, kurš devās līdzi Ilzei, kuru mums sagādāja Linda. Īpaši pateicamies Dievam par to, ka kopā ar Ilzi devās arī Ilzes vīrs Ēriks.
Lūdzam paturēt aizlūgšanās Ilzi un Ēriku, lai Jēzus asiņu apsardzība ir visu ceļa laiku pār viņiem. Lūdzam, lai Dievs brīnumainā veidā lieto šo braucienu, Latvijas prezentāciju, lai Dievs daudzām nācijām liek sirdī Latvijas vārdu un vēlēšanos būt daļai no tā plāna, ko Dievs paredzējis Latvijai. Un Latvijai Dievs paredzējis labu plānu!

Grāmatas makets PDF formāts

 

 

Lai Dievs svētī jūsu namus, kalpošanu un darbu!
Kristus mīlestībā,
LEA viceprezidente
Inga Ziņģe-Pupiņa

 


Drukāt

: