LEA biedru kopsapulce 22. martā ATCELTA

05.03.2020.
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli,
Latvijas Evaņģēliskās alianses biedru kopsapulce, 
svētdien, 2020. gada 22. martā tiek atcelta.

Paliksim nopietnā, kopīgā aizlūgšanā par Latvijas valsti un iedzīvotājiem:
par mūsu un visas tautas grēku nožēlu,
par aizsardzību no ļauniem spēkiem un sērgām,
par Dievbijību un Dieva mieru valdībai un iedzīvotājiem
.

Slavēts lai ir Tas Kungs, ka Viņš mani tik brīnišķi žēlojis - kā stiprā pilsētā! Bet es domāju savās bailēs:"Es esmu atstumts no Tavām acīm!" Bet Tu uzklausīji manu lūgšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevis.
Mīliet To Kungu, jūs visi Viņa svētie! Jo Tas Kungs ir uzticīgs un pasargā Sev uzticīgos, bet tam, kas augstprātīgi uzpūšas, Viņš taisnīgi atmaksā papilnam. Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu! 

(Psalms 31:22-25)


Tā Kunga mieru un žēlastību vēlot,
Gints Lūsis Grīnbergs

Drukāt

: