LEA Biedru konference 17. martā

01.03.2019.
Aicinām uz ikgadējo Latvijas Evaņģēliskās alianses biedru
   Kopsapulci,  svētdien, 17. martā,  17:00
 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40, 3. stāvā.

Darba kārtībā:
  • Slavēšana;
  • Atskaite par pagājušo gadu;
  • Valdes pārvēlēšanas;
  • Nākošā gada plāni;
  • Priekšlikumi LEA darbības attīstībai;
  • Sadraudzība.
Laikiem strauji mainoties, Kristus draudzei strauji  jāpārskata vai tā stāv uz klints pamata- Kristus un jāpārvērtē savus uzdevumus - kā piepildīt Viņa vārdus aktuālajā situācijā.
Lai mūsu vienotība būtu Kristū, Viņa Vārdā un Viņa uzdevumā draudzei!

Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime,
nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus.
Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam.
Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.  (Efeziešiem 2:20-22)

Gints Lūsis-Grīnbergs
Drukāt

: