Jaunākās ziņas

”Vasaras nometņu organizēšana”
konkurss

13.04.2011.

”Bērnu un jauniešu tiesības”
diskusija 14.04.2011

12.04.2011.

EEA ģenerālā asambleja, 17.-21.10.2011

08.04.2011.

”Dievs, kāpēc Tu guli?”
Leifa Andersena grāmata

07.04.2011.

Skolotāju konference 09.-10.04.2011

05.04.2011.

”Izaicinājums 2011”
Jaunu draudžu dibināšanas konference

04.04.2011.

”Aizmirstais Dievs” (Frensiss Čens)

04.04.2011.

Pieejams Luterāņu katehisms
par abortu un dzīvību

03.04.2011.

”Svētceļnieks”
Kristiana Smeda iestudējums

03.04.2011.

”Alfa kurss” jaunā rokasgrāmata

02.04.2011.

: