Jaunākās ziņas

”Sekss un sievietes dvēsele” lekcija

27.04.2011.

”One Way youth” nometne
8.-13.08.2011

27.04.2011.

”Un vārds tapa filma...” kinoforums

27.04.2011.

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!

24.04.2011.

”4 GADA LAIKI” koncerts

20.04.2011.

”Sievietes Sirds”
seminārs ar Polu Rainhārti no ASV

17.04.2011.

”Atgriežoties pie pamatiem”
simpozijs 28.- 30.04.2011

16.04.2011.

”Īsta Mīlestība Gaida”
salidojums Ogrē 29.04-01.05.2011

15.04.2011.

”Morālā revolūcija”
grāmata

14.04.2011.

”Vasaras nometņu organizēšana”
konkurss

13.04.2011.

: