”Krīzes Grūtniecības centrs” aicina mācīties!

11.11.2012.
”Krīzes Grūtniecības centrs” aicina mācīties!

Krīzes Grūtniecības Centrs uzsāk jauno mācību gadu un piedāvā sekojošus apmācības kursus Centra potenciālajiem brīvprātīgajiem, kā arī citu organizāciju speciālistiem:

Aicināti Rūpēties - padomdošana krīzes grūtniecības (neplānota grūtniecība u.c. krīzi veicinošas situācijas, piemēram, sociālā situācija, problēmas ģimenē, pusaudžu grūtniecība u.tml.) gadījumā. Kursā tiek apskatītas šādas tēmas: krīzes teorija un intervences paņēmieni, Egāna padomdošanas modelis, u.c. tēmas, tai skaitā bērna attīstība grūtniecības laikā, aborts, adopcija, sociālā palīdzība u.c. saistītās tēmas (15 nodarbības, 3 stundas katra; mācību maksa 25Ls par visu kursu)

Ceļojums – padomdošana pēc aborta, spontānā aborta vai bērna zaudējuma gadījumā. 10 soļu programma (10 nodarbības, 3 stundas katra; mācību maksa 20Ls par visu kursu)

Abas augstāk minētās programmas ir izstrādātas un sertificētas Lielbritānijā un Latvijā,  pielāgotas Latvijas situācijai. Kursu beidzēji saņems sertifikātu ar kredītpunktiem, ko piešķīrusi Veselības Ministrija, Latvijas Māsu asociācijas sertifikācijas padome.

Mācību kursus plānots uzsākt 14. novembrī (trešdienu grupa) un 17. novembrī (sestdienu grupa). Mācības norisināsies Tērbatas ielā 38-4, Rīgā.

Lai pieteiktos uz mācībām, lūdzu, aizpildiet anketu un nosūtiet uz KGC e-pasta adresi: admin@krizescentrs.lv līdz š.g. 12. novembrim.

Sīkaku informāciju par ”Krīzes Grūtniecības centru” un apmācības kursiem varat iegūt pa tālruni: +371 67227033 vai +371 26404630 (Kristīne)

www.krizescentrs.lv

Uz tikšanos mācībās!


Drukāt

: