Kriss Valotons Rīgā 05.11.

22.10.2011.
...lai nāk Tava Valstība kā Debesīs tā arī uz zemes....lai nāk Tava Valstība kā Debesīs tā arī politikā, izglītībā, medijos, biznesā, zinātnē...

Mēs lūdzam šo lūgšanu, bet, ko tā nozīmē praktiski? Ko nozīmē Dieva Valstība šeit uz zemes?
Ko Dievs sagaida no mums katra? Kāda ir Viņa griba Tavai dzīvei?

Ja arī Tu uzdod šos jautājumus, tad aicinām Tevi uz semināru ar pasaulē cienītu un ievērojamu lektoru, Bēteles draudzes mācītāju, grāmatu autoru, pravieti KRISU VALOTONU (Kris Vallotton) 05. 11. 2011 PL. 15:30-19.00, Rīgā, Bruņinieku 10a

Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt. /5.Mozus 28:13/

Organizē: LEA, Jesajas61.lv

Par Krisa Valotona kalpošanu lasiet: www.kvministries.com

Ieeja: par ziedojumu
Būsim pateicīgi, ja savu ziedojumu ieskaitīsiet jau līdz semināram uz kontu:
Latvijas Evaņģēliskā alianse,
Reģ.nr.40008071054;
LV91HABA0551004210895,
Ar norādi: semināram ar Krisu Valotonu.

Vietu skaits ir ierobežots!
Ja vēlies piedalīties, piereģistrē savu dalību, atsūti sms ar tekstu:
”Apstiprinu dalību, vārds uzvārds” uz: +371 26464348

Paldies!


Drukāt

: