”Ķēniņa bērnu brīnumainā dzīve”
grāmata

16.03.2011.
Ziņa no izdevēju un izdevniecību grupas.

 

Grāmata "Ķēniņā bērnu brīnumainā dzīve" katram Dieva bērnam atklāj viņam aizsniedzamās iespējas sava Tēva godības paspārnē. Tā var pilnībā mainīt lasītāja izpratni par mantinieka īsteno būtību. Dievs mūs sauc par saviem bērniem, kas caur Jēzu Kristu manto visu, kas bijis pieejams Viņa Dēlam. Ir pienācis brīdis apzināties sevi kā Debesu perspektīvas līdzgaitnieku, lai Tēva, Dēla un Svētā Gara domas un darbi atspīdētu zemes virsū!

 

Ķēniņa bērnu brīnumainā dzīve atklās jūsu patieso identitāti kā ķēniņu Ķēniņa bērnam – mūžīgās Dieva Valstības troņmantniekam.
Bils Džonsons un Kriss Valotons atmasko daudziem kristiešiem piemītošo „nabagu mentalitāti” un izskaidro, kā Kristus galīgā uzvara pie krusta nodrošināja jums ķēnišķu mantojumu.
Kā Dieva ķēnišķās ģimenes loceklis jūs varat


  • LIECINĀT PAR DIEVA ŽĒLASTĪBAS SPĒKU;

  • DOMĀT UN RĪKOTIES VIŅA PILNVAROTS;

  • ATKLĀT NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM ĶĒNIŠĶĀS IDENTITĀTES RAKSTURĪGĀS PAZĪMES;

  • PĀRLIECINĀTI VEICINĀT CIEŅU UN PAZEMĪBU;

  • SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBĀS VAIROT VIŅA MĪLESTĪBU.

Autoru personiskā brīnumainā pieredze jūs pārliecinās, ka arī esat ķēnišķs,
un iedvesmos pretendēt uz jums mantojumā paredzēto dāvanu no jūsu Tēva – ķēniņu Ķēniņa.

 


Drukāt

: